Členové CDT, kteří se podíleli na realizaci

MgA. Věra Dudková - zahradní architekt DETAIL