Ing. arch. Eva Svinteková (Veřtátová) - Ateliér Písek

Ing. arch. Eva Svinteková (Veřtátová) - Ateliér Písek

Architektura musí obsahovat něco, co přitahuje lidské srdce. V čase se tvůrčí práce projevuje jako spojení technologie a lidskosti.“ (Kenzo Tange)

 

Schopnost naslouchat, porozumět přání klienta a perfektně ovládat řemeslo je nezbytným klíčem k tomu stát se dobrým architektem. Každý nový projekt je výzvou a svým způsobem i dobrodružstvím, na které se architekt spolu s investorem vydávají. Aby výsledkem tvůrčího procesu byl jedinečný prostor, ve kterém se jeho budoucí uživatel bude cítit šťastný a svobodný, je nezbytné, aby architekt klientovi plně naslouchal a stal se mu dobrým průvodcem světem architektury. Jedině pak, ve vzájemné harmonii architektury (designu), stavitelství a technologie, může vzniknout opravdové kvalitní architektonické dílo.

 

Náplní práce ateliéru jsou převážně komplexní návrhy bytových staveb – rodinné domy, bytové domy či jejich rekonstrukce. Optimálně začíná spolupráce již při výběru místa stavby či objektu samého v případě rekonstrukce. Dalším krokem je architektonická studie s návrhem interiéru, kde jsou vyladěny všechny detaily do požadované podrobnosti (od jednoduchého hmotového návrhu až po detailní návrh s přesnou specifikací materiálu, barev a konkrétního mobiliáře). Následuje vypracování projektové dokumentace nejčastěji pro územní a stavební řízení. Samozřejmostí je pomoc při získávání potřebných povolení. Celá spolupráce je zpravidla završena autorským a technickým dozorem, který zaručí, aby byl vznikající projekt přenesen z papíru do reality právě tak, jak byl investorem odsouhlasen.

ateliér text

Realizované projekty