Ing. arch. Alena Vychodilová

„Pomáhám sobě i druhým cítit se lépe, mít se lépe a žít ve zdravém prostředí“

Moje cesta architekta mě zavedla od velkého stavebnictví k naukám, které s architekturou zdánlivě souvisí jen okrajově. Vnímání energie prostoru a lidí, vliv staveb na zdraví a prosperitu uživatelů, feng šuej, posvátná geometrie staveb a další informace mě navedly na komplexnější vnímání vztahu člověka a prostředí, ve kterém žije a pracuje. Navrhuji proto stavby a interiéry, které jsou nejen pěkné na fotce, ale zároveň jsou v souladu s potřebami těch, kdo je užívají.