Ing. Stanislav Komínek

Práce: grafika, design, objekty, výstavní architektura

Studia – malba - prof. H.Heindlová, FA - užitá grafika, FS - průmyslový design.

Ateliér: Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

Mobil  + 420 604 273 959

kom@ateliers.cz

www.ateliers.cz