Rodinný dům v Litvínovicích


Rodinný dům v Litvínovicích

Jiří Weinzettl

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 412

O projektu

Devizu řešené rohové parcely spatřujeme v její orientaci vůči světovým stranám: jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k jihu, který lze zpřístupnit i z ulice ze strany severní. Sedlovou střechu a omezenou výšku domu předepisují vydané regulativy. Morfologie okolí nenabízí významné dálkové průhledy. Kontrast mezi velikostí parcely (813 m2) a poměrně velkorysým stavebním programem nás vede k logickému – v obdobných čtvtích však ne zcela běžnému umístění domu: využíváme krajních možností legislativou stanovených minimálních odstupů a objekt usazujeme pouhé dva metry od hranic veřejného prostoru. Z těchto dvou stran však nenavrhujeme oplocení. Domníváme se, že tak úzký pruh mezi plotem a domem nepřináší tolik pozitiv, jako rozšíření veřejného prostoru až k samotné zdi domu.

Ulice tak získává plochu navíc – místo pro lokální zeleň, pro lavičku, pro hry dětí, pěknou výdlažbu, pro rychlé zaparkování vozidla mimo těleso komunikace. Využitím krajních možností usazení domu nabývá na dimenzi i soukromá zahrada, která z protilehlé jižní strany na objekt navazuje. Půdorysně se dům nejvíce podobá písmenu „T“ vepsanému do nepravoúhlého čtyřúhelníku (polygonu) s jedním zaobleným rohem. Kratší z jeho dvou ramen zabírá garáž, dílna, technické zázemí a vstup se šatnou, umývárnou a toaletou. Projít ze zádveří do samotného nitra domu znamená protáhnout se pomyslným „uchem jehly“ a následně sejít po pěti schodech do rozevírajícího se hlavního obytného prostoru, jehož výška dosahuje ve hřebeni pultového stropu přes čtyři metry.

Kuchyň, jídelnu a obývák od sebe oddělují jen vložené nábytkové prvky. Požadavek maximální vzdušnosti a nestísněnosti umocňují i velká bezrámová okna spojující skrze krytou venkovní lodžii interiér se zahradou. Přes společnou centrální šatnu lze vstoupit do dvou dětských pokojů (orientovaných také na jih), koupelny, pracovny a ložnice. Poslední dvě jmenované místnosti se v celé své šíři otevírají francouzskými okny do venkovního átria – jakéhosi mikrosvěta, který od veřejného prostoru ulice odděluje jen 2,5 metru vysoká zeď. Ta nabízí 100% soukromí a předurčuje prostor například k instalaci houpací sítě, venkovní vany či sprchy.

Slunce odrážející se o její zaoblený roh propůjčuje átriu příjemnou atmosféru už od samého brzkého rána. Zatímco interiér počítá s využitím řemeslných nábytkových prvků, přírodních materiálů i barev, vnějšímu výrazu domu přispívá určitá střízlivost – absence detailu (střešní plášť bez přesahu, omítka bez soklu, okno bez rámu). Jistá forma askeze – minimalizmu je v tomto případě odpovědí na v okolí všudypřítomnou přesycenost. The advantage of this specific building plot is its orientation towards the cardinal points. The terrain of the site slopes gently to the south, the access can be easily set up from the street on the northern side.

A regulation for this area prescribes a gabled roof and the maximum building height. The surrounding morphology does not offer significant remote views. The land area is not large enough for generous intentions of the client, which lead to logical positioning of the house, although not typical for this area. The house is placed just two meters from the boundary of the plot, which is the minimal distance permitted by the legislation. The residual space is left for the extension of public pavement where a bench can be installed, or some greenery planted.

This solution brings more space to the private garden, which is situated south of the house. The floor plan of the house can be described as a letter T inscribed into an irregular quadrangle with one rounded corner, which is a shape given by the site. In the northern part of the house there is an entrance hall with cloakroom, garage and utility room. To enter the residential part of the house, it is necessary to descend few steps. The main living area has an inclined ceiling with the height of more than 4 meters at the top.

Kitchen, dining room and living room are separated only by furniture items. Huge frameless window, that leads through the covered terrace to the garden, enhances the feeling of the open space without barriers. Two separate bedrooms are accessible through the central cloakroom as well as bathroom, bedroom and workroom. Rooms located in the northern part of the house have large french windows, that connect them with a small atrium, which is separated from the street only by 2,5 meters height fence wall. This atrium offers completely private space well suitable for installation of hammock, outdoor bath or shower.

Reflection of sunlight on the fence wall makes the space pleasant from the beginning of the day. While the interior uses natural materials, colours and craft furniture, the exterior is rather sober. This form of minimalism is an answer to the oversaturated surrounding environment.

Autoři projektu

Jiří Weinzettl

Naše první spolupráce pod hlavičkou Ateliéru 111 architekti začala během studií na ČVUT v Praze – fakultě architektury. Vedle architektonických návrhů obytných, občanských a průmyslových staveb se od roku 2006 soustředíme i na projekci bioplynových stanic. V roce 2010 jsme založili společnost Johann Hochreiter s.r.o., která se stala jedním z nejdůležitějších zhotovitelů biostanic v České republice. Zkušenosti s řízením výstavby technologicky složitých elektráren dnes úročíme při realizaci i jiných typů námi navržených staveb. Krom samotné realizace Vám nabízíme zejména komplexní služby v oblasti návrhu, projekce, a inženýrské činnosti, pomoc při výběru zhotovitele, spolupráci při provádění i dokončení stavby, autorsko-investorský dozor.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.