Kanceláře firmy BroadCom v Praze


Kanceláře firmy BroadCom v Praze

KAPLAN ARCHITEKTI

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 943

O projektu

Studie - návrh stavby - zpracování koncepce, náčrty ve variantách, - základní konzultace s profesemi (projektantem stavby), - Layout řešení - základní návrh půdorysu - Prezentace 3D prostorových schémat s nábytkem - Komplexní vizualizace významných prostor s nábytkem - Koncepce materiálových a barevných řešení atypických a reprezentativních interiérů (Recepce, meetingroomy, relaxační zóny, herny, chill out zóny, kuchyně, chodby atd. ) - Polohy a uspořádání koncových prvků elektro - Podhledy - Podlahy - Svítidla - Dispoziční a provozní řešení kuchyní - Návrh atypických interiérových prvků - Atypický a typový nábytek - Specifický výběr a specifikace materiálů a barev - Návrh typového a atypického nábytku pro potřeby výběrového řízení na dodavatele interiérů - Autorský dozor a spolupráce při realizaci - Účast v kontrolních dnech - Spolupráce při převzetí dokončených prostor, kontrola kvality dokončených prací a dodávek Study - construction proposal − concept elaboration, work study, sketches in variants, − reconciliation of target ideas with Client, − basic consultations with potential professions (designer of the building), - Layout solution - basic design of the building - Presentation of 3D space schemas with furniture - Comprehensive visualization of significant space with furniture - Concept of material and color solutions of atypical and representative interior spaces (Reception, meetingrooms, relax zones, play rooms, chill out zones, kitchens, corridors, etc. ) - Description and layout of the end elements of the electro - Suspended ceilings - Luminaires - Flooring - Disposition and operational design of kitchens - Design of atypical interior parts - Atypical and type furniture - Specific selection and specifications of materials and colors - Documentation of typical and atypical furniture for the purposes of the tender for the interior supplier − Sampling of proposed materials - Supervision over the realization - Participation in control days − Collaboration in taking over completed premises, checking the quality of completed works and deliveries.

Autoři projektu

KAPLAN ARCHITEKTI

Kancelář projekčně zajišťuje studie, zastavovací studie, projekty pro územní řízení, projekty pro stavební povolení, projekty pro realizaci novostaveb i rekonstrukcí, projekty pro výběr zhotovitele, projekty interiérů, autorský dozor.

Pro komerční sektor navrhujeme kancelářské interiéry.
Klademe důraz na kvalitu řešení a maximální spokojenost klienta.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Alešova 755, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.