SPOLEČENSKÝ SÁL – PIVOVAR KOCOUR – KONVERZE


SPOLEČENSKÝ SÁL – PIVOVAR KOCOUR – KONVERZE

Petr Šikola

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 963

O projektu

Roku 1912 dokončil ve městský stavitel Anton Möller továrnu na kameninové a šamotové zboží coby pobočku firmy bratří Böttcherů. Budova má progresivní železobetonovou konstrukci, byla elektrifikovaná a napojená na železniční vlečku. Roku 2007 se v bývalé keramičce začalo vařit pivo s logem Kocoura. Předmětem návrhu je konverze prostoru bývalé keramičky na společenský sál. V původním prostoru keramičky se nacházela dvojice poškozených „H“ sloupů, která byla nahrazena vynesením táhly – vznikl tak volný prostor pro sál s kapacitou 250 osob. Prostor sálu je dvoupodlažní s vloženou galerií, tanečním parketem, prostorem pro hudební produkci a přednášky, se společenským, hygienickým a technickým zázemím malého pivovaru.

Sál je přístupný přes předsálí, kterým v patře prochází ocelová lávka ze sklobetonových tvárnic se světelnou rampou, osvětlující stěnu z lahví s logem Kocoura, vítající příchozí. Předsálí je provozně propojeno s pivovarskou restaurací. Interiér sálu je materiálově navržen v industriální atmosféře - betonové konstrukce jsou doplněny černým železem galerií, zábradlí z drátěných sít, schodiště s perforovaným logem Kocoura. Podlaha je tvořena spárořezem ze šamotových cihel, hlazeným betonem a dubovým parketem, na galerii ze slzičkového plechu. V řešeném prostoru je umístěna dvojice barů s rozdílnou atmosférou – výčep je akcentovaný „nekonečným polem ječmene“, horní bar je digitálním displejem z pivních lahví s výhledem do pivovarské spilky.

Podhledy barů tvoří zavěšené pivní tácky místního piva. Prostor sálu je osvětlen fabrickými okny a továrními svítidly, doplněn orientačním systémem s motivem industriální žlutočerné šrafy.

In 1912 the city builder Anton Möller completed a factory for earthenware and fireclay goods as a branch of the company of brothers Böttcher in Varnsdorf. The building has a progressive reinforced concrete structure, was electrified and connected to a railway siding. In 2007 brewing beer with the logo of Tomcat (Kocour) was started. The subject of the proposal is a conversion of the former ceramics space into a social hall. In the original ceramics space there was a pair of damaged "H" columns, which was replaced by rods - a free space for a hall with a capacity of 250 persons was created.

The space of the hall is two-storey with an inserted gallery, a dance floor, a space for music production and lectures with social, hygienic and technical facilities of the small brewery. The hall is accessible through the foyer where a steel footbridge made of glass-concrete blocks with a light ramp illuminating the bottle wall with the Kocour logo was installed. The logo is welcoming incoming guests. The foyer is operationally connected with the brewery restaurant. The interior of the hall is materially designed in an industrial atmosphere - concrete structures are completed with black iron galleries, railing from wire mesh, staircase with perforated Kocour logo.

The floor is made of fireclay brick, smooth concrete and oak parquet and tear plate on the gallery. In the designed space there are two bars with different atmosphere - the taproom is accentuated by "endless barley field", the upper bar is a digital display of beer bottles with a view of the brewery. The ceilings of both bars consist of suspended beer coasters of local beers. The hall is illuminated by factory windows and factory lighting, complemented by an orientation system with an industrial yellow-black hatch motif.

Autoři projektu

Petr Šikola

Architektonická kancelář DOMYJINAK zahájila svou činnost v roce 2009, řadí se mezi renomované české architektonické kanceláře se zaměřením na aktuální architekturu. Získala řadu významných ocenění za realizace - Stavba roku, Grand Prix architektů, i v architektonických soutěžích. Její projekty jsou pravidelně publikovány v českých i zahraničních médiích - ARCHITEKT, ASB, ArchDaily, DOMUS, ARCH. Tvorba kanceláře je zastoupena i ve sbírkách významných institucí, například v Národní galerii v Praze.

Architektonická kancelář DOMYJINAK je zaměřena na komplexní provádění architektonických a technických projektů staveb. Rozsah činnosti zahrnuje novostavby i rekonstrukce, rezidenční objekty, veřejné a kancelářské budovy, polyfunkční budovy, náměstí a nové městské čtvrti v centrech měst.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.