SPŠ TOS VARNSDORF – KONVERZE


SPŠ TOS VARNSDORF – KONVERZE

Petr Šikola

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 367

O projektu

Koncept stavby se opírá o vestavbu nové struktury do existujícího dvojhalí – vkládá jednotlivé bloky nových funkcí, definujících nové prostory. Hmotové řešení je lineární – na dvojhalí navazuje příčné a podélné křídlo, které jej obepíná. Výraz objektu definují jednoduché linie a průmyslové materiály, evokující strojní výrobu - stříbrný kov, horizontální linie černých oken, bílá hladká omítka, nerezová typografie. Výrazným prvkem je do hmoty horizontálně prolomený hlavní vstup s průhledem napříč objektem. Z hlavní fasády vystupuje do předprostoru objektu panoramatické okno kanceláře vedení školy. Těžištěm vnitřní dispozice je centrální halový prostor s oranžovým amfiteátrem, sloužícím odpočinku, setkávání a přednáškám.

Dále navazují odborné učebny s variabilním dělením prostorů, svým uspořádáním blízké skutečným výrobním prostorám. V navazující části je navržena sportovní hala se zázemím. Centrální halový prostor je lemován galeriemi, které jej propojují s blokem kmenových učeben, jejichž vstupy jsou akcentovány oranžovými nikami. Součástí je ze vstupní haly přístupná jídelna s výdejnou jídel pro žáky a pedagogy, orientovaná velkoformátovým prosklením do přírodního prostředí. V navazujícím příčném křídle se nachází zázemí pro pedagogy a vedení školy.

V nejvyšším podlaží jsou navrženy specializované učebny. . . . The concept of the project is based on the installation of a new structure into an existing double-hall - individual blocks of new functions defining new spaces are inserted.

The volume solution is linear - a transverse and longitudinal wing is connected to the double-hall. The expression of the construction is defined by simple lines and industrial materials evoking mechanical production - silver metal, horizontal lines of black windows, white smooth plaster, stainless typography. The main entrance with a view through the object is a significant element, which is horizontally penetrated into the volume. A panoramic window of the school management office emerges from the main façade. The focal point of the interior layout is the central hall with an orange amphitheatre, ready for rest, meetings and lectures.

Vocational classrooms with variable division of spaces follow. Their arrangement is very close to real production spaces. In the following part the sports hall with facilities is designed. The central hall space is lined with galleries that connect it to a block of tribal classrooms whose entrances are accented by orange niches. A part of the project is a dining room, accessible from the entrance hall, with large-format glazing oriented into the natural environment.

In the adjacent transverse wing there are spaces for teachers and school management. Specialized classrooms are situated in the top floor.

Autoři projektu

Petr Šikola

Architektonická kancelář DOMYJINAK zahájila svou činnost v roce 2009, řadí se mezi renomované české architektonické kanceláře se zaměřením na aktuální architekturu. Získala řadu významných ocenění za realizace - Stavba roku, Grand Prix architektů, i v architektonických soutěžích. Její projekty jsou pravidelně publikovány v českých i zahraničních médiích - ARCHITEKT, ASB, ArchDaily, DOMUS, ARCH. Tvorba kanceláře je zastoupena i ve sbírkách významných institucí, například v Národní galerii v Praze.

Architektonická kancelář DOMYJINAK je zaměřena na komplexní provádění architektonických a technických projektů staveb. Rozsah činnosti zahrnuje novostavby i rekonstrukce, rezidenční objekty, veřejné a kancelářské budovy, polyfunkční budovy, náměstí a nové městské čtvrti v centrech měst.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.