Rekonstrukce a dostavba funkcionalistické vily Pyšely


Rekonstrukce a dostavba funkcionalistické vily Pyšely

DAVID ARCHITEKTI

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 053

O projektu

Zadáním projektu bylo dům z roku 1935, který zůstal v nezměněném stavu až do dnešních dnů rekonstruovat a zvětšit pro potřeby moderního rodinného bydlení. Původní dům jsme využili v maximální míře, očistili od nánosů času a přetvořili v moderní dům, vyhovující současnému stylu bydlení. Snažili jsme se také zachovat většinu původních architektonických prvků - styl schodiště, červené vodorovné zábradlí i kulatá okna. Důvodem je zachování původního ducha a kontinuity do současného objektu, která novou stavbu historicky zakládá i posiluje. Hlavním obytným podlaží je přízemí, které díky svažitému terénu se jeví jako patro směrem do zahrady. Na tomto podlaží je také umístěna zaoblená ložnice v nové organické přístavbě.

V dalším patře jsou ložnice hostů a na střeše je univerzální odpočinkový prostor s velkou terasou. The main purpose of ​​the project was the house from 1935, which has remained unchanged until today, reconstruct and enlarge for the needs of a modern family dwelling. We used the original house to the maximum extent, cleaned the form and transformed it into a modern house, suited for a contemporary living. We also tried to preserve most of the original architectural features - staircase style, red horizontal railings and round windows. The reason is the preservation of the original spirit and continuity into the current building, which historically establishes and strengthens the new building.

The main living floor is the ground floor, which, thanks to the sloping terrain, appears as a floor above the garden. On this floor there is also a rounded bedroom in a new organic extension. On the next floor there are guest bedrooms and on the roof there is a universal relaxation area with a large terrace.

Autoři projektu

DAVID ARCHITEKTI

Stavíme lidem jedinečné domy


Realizujeme novostavby i rekonstrukce domů, rekonstruujeme byty, vytváříme obytné intriéry. Podílíme se developerských a firemních projektech.

“Každý tvůrčí proces je především věcí vztahu a důvěry mezi klientem a architektem. Každý úspěšný projekt je důkazem dobrého vztahu klienta a architekta. Na počátku spolupráce pracujeme s klienty po dílčích krocích, aby bylo možné vztah navázat.”

25letá historie


Již 25 let provozujeme praxi architektonického a projektového studia, které jsme založili spolu s otcem Ing. Jiřím Davidem. Máme realizace v České republice a ve Velké Británii. Realizovali jsme soukromé rodinné domy, developerské projekty, firemní objekty, interiéry. Naše praxe zahrnuje průmyslový design a vývoj stavebních prvků, nábytku a bytového zařízení.

3. generace architektů


Historicky navazujeme na práci našeho otce Ing. Jiřího Davida, který byl vedoucím projektů velkých investičních celků jako cukrovarů, cementáren a vápenek po celém světě a děda, Ing. arch. Rudolfa Davida, který zahájil architektonickou praxi ve 30 letech 20. století v Hradci Králové. Později působil na Krajském územně plánovacím úřadě, kde se zasadil o mnohé významné stavby v Hradci Králové a okolí. Patříme také do odkazu i druhého dědy, Ladislava, který byl zedníkem.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Alešova 755, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.