Interiér bytu v Praze


Interiér bytu v Praze

ma3 architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

3 161

O projektu

Jedná se rekonstrukci malometrážního bytu. Účelem návrhu je maximální využití malého prostoru pro potřeby investora. Dispozice bytu je proto rozdělena na dvě části – hlavní obytný prostor a zázemí, ve kterém se nachází kuchyň, chodba a koupelna. Tyto části jsou od sebe odlišné světlou výškou a materiálovým pojetím. Malý prostor ve vstupní části je opticky zvětšen zrcadlovými obklady, které zároveň poskytují I v hloubce bytu dostatek světla. Koupelna je navržena účelně s důrazem na maximální využití prostoru.

Druhou část interiéru tvoří volný obytný prostor, který má vyšší světlou výšku. Je zde příjemné nepřímé osvětlení tvořené světelnou rampou. Reconstruction of a small apartment. The goal of the design is to maximize the use of the small space for the needs of the investor. The layout of the apartment is therefore divided into two parts - the main living space and the space in which there is a kitchen, a corridor and a bathroom.

These two parts are different in height and materials. The entrance area is optically enlarged by mirrors, which also provide enough light. The bathroom is designed with the emphasis on maximum space utilization. The second part of the interior - a living space - has a higher ceiling height. In the living room there is an pleasant indirect lighting - the light spreads through the room via reflection on the ceiling.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.