HubHub Na Příkopě


HubHub Na Příkopě

Studio Perspektiv, s.r.o.

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

291

O projektu

CZ Recepce - žlutý maják, díky kterému nezabloudíte. Klíčovým tématem projektu je soukromí a sdílení - a jejich optimální poměr pro každou situaci. Závěrem rozsáhlých příprav a analýz je prostorové schema, které členy HubHubu podvědomě provází po celou dobu jejich návštěvy. Jakmile vstoupíte, víte kam jít. Troufalou recepci ze žlutého tahokovu jednoduše nepřehlédnete. Okamžitou orientaci zajišťují průhledy do několika odlišných pracovních zón. Vidíte zasedací místnosti různých měřítek, všimnete si komunitní kuchyně a eventového sálu. Slyšíte, kde je živo a kde klid. Můžete se rozhodnout. Vnitřní terasa a atrium člení prostor na několik traktů o různých proporcích. Zatímco vstupní část je věnována spíše freelancerům a jednotlivcům, v severozápadním křídle s výhledem do ulice Na Příkopě sídlí týmy a celé společnosti. Obě poloviny podlaží jsou obsluhovány komunitními kuchyněmi s kompletním zázemím v kompaktní formě. Široká velikostní škála telefonních budek, místností pro videokonference, zasedacích místnůstek a místností až po boardroomy je na více než 2 000 m2 optimálně rozeseta tak, aby svůj cíl nikdo neměl dál než pár kroků od pracovního místa. Nadčasový design. Na mnoho let. Od požadavku na udržitelnost se odvíjí zvolená estetika prostoru zasvěceného práci, řemeslné dílny pro 21. století. Měřítkem kvality prvků není pouze jejich estetický přínos pro celek, v prvé řadě musí posloužit. S ohledem na povahu coworku je vybavení interieru odolné a robustní. Výrazný ocelový nábytek na vyvýšeném podiu v čele s bytelnou recepcí je dimenzován na zatížení srovnatelné s provozem významných institucí či úřadů. Pracovní desky kuchyní a baru v centrální společenské zóně jsou z nerezi, jejíž půvab se skutečně rozvine teprve patinou každodenního užívání. V souladu s filosofií “mysli globálně, jednej lokálně” se v pražské pobočce mezinárodní sítě HubHub dostal ke slovu především český design. Krom zámečnických prvků a truhlářského nábytku vyrobeného na míru českými řemeslníky najdete v komunitních zónách židle a křesla od firmy TON, svítidla od Brokis a speciálně upravená, “přifouknutá” svítidla Soap od Bomma nad barovými pulty. Křehká rovnováha. Společné prostory sází na promyšlený kontrast barev a tvarů, do popředí v různých intenzitách vstupuje silná estetika HubHubu, ať už formou brandových "bold" textur a polepů, či storytellingu vtipně vloženého do dynamických ilustrací Karolíny Strykové. V kancelářích převládají neutrální odstíny bílé a šedé, místa pro práci zútulňují nařasené závěsy a historická špaletová okna. Atmosféru a celkovou náladu svých offices totiž tvoří sami nájemníci. HubHub Na Příkopě je navržen tak, aby každý mohl najít přesně to, co potřebuje. Diverzita, obsažená v DNA HubHubu stejně jako v realizaci prostoru z pera Studia Perspektiv, otevírá dveře důvěře a sdílení. Silná komunita vzniká tam, kde se lidé cítí dobře. EN Reception desk - a yellow beacon you'll never miss. Ever. Privacy, sharing, and their optimal ratio for every scenario. These are the key areas of the project from start to finish. Detailed analysis and preparations resulted in a comprehensive spatial arrangement that subconciously guides all HubHub members during every one of their visits. The moment you enter, you know where to go. A bold, daring reception desk made of yellow expanded metal is impossible to overlook. You see many different working areas, you immediately know what meeting rooms are free, you notice where the community kitchen is, you feel the buzz coming out of the event space. You can decide. The inner terrace and atrium articulate the space, forming several areas of various proportions. Meanwhile the entrance area is dedicated mostly to freelancers and individual work, the norteast wing facing the Na Příkopě boulevard hosts bigger teams and whole companies. Both parts of the layout are anchored by two large community kitchen areas. Wide range of different phonebooth types, video conference rooms, meeting rooms and boardrooms is carefully scattered over 2 000 m2 so that you always have everything you can possibly need right at hand. A timeless design. For many years to come. The chosen aesthetics of a "twenty first century digital workshop" unfolds from the level of sustainability required. It's not only the design that counts, all the elements have to be able to endure a lot in the first place. Expressive metal furniture on the raised podium is, along with the yellow reception desk, designed to withstand the flow of people comparable to that in important public instutions. Kitchen tops and bars are made of stainless steel, which is yet to fully reveal it's unique beauty through the everyday wear and tear. In line with the "think globally, act locally" philosophy, the first Prague HubHub branch involves a ton of original Czech design work. Apart from the custom, locally made metal elements and atypical joinery, there are TON chairs and armchairs used along with Brokis light fixtures and a special "pumped up" version of Bomma's Soap light. A fragile balance. The common spaces are based on the sophisticated contrast of colors and shapes, and the intense aesthetics of HubHub come into play at different intensities, whether in the form of branded, bold textures and stickers, or HubHub's values masterfully embedded in dynamic illustrations by Karolina Stryková. Offices, executed in neutral shades of white and grey, are waiting for the tenants to set the atmosphere. So all HubHub members can feel like home. HubHub Na Příkopě is designed with people in mind. Everyone has the opportunity to find exactly what he/she needs. The diversity present both in the HubHub's DNA and the interior created by Studio Perspektiv really does open the door to the atmosphere of trust and sharing. When people feel great, a strong community can grow.

Autoři projektu

Studio Perspektiv, s.r.o.

Vytváříme kvalitní kanceláře pro jedinečné společnosti. Od roku 2016 jsme realizovali více než 30 000 m2 interiérů kanceláří pro jedinečné společnosti, kterým záleží na výjimečné kvalitě pracovního prostředí a tvorbě komunity ve svých týmech. V roce 2015 jsme se rozhodli změnit šedý svět kanceláří na inspirativní prostředí, které podtrhuje firemní kulturu, reprezentuje a vytváří ideální podmínky pro každodenní práci. Vzniklo Studio Perspektiv a my se pustili do práce na průlomovém projektu – kancelářích technologické společnosti STRV. Od té doby jsme se prakticky nezastavili a pod taktovkou našeho studia vzniklo více než 30 000 m2 kancelářských prostor od 500 do 5000 m2. Každý další projekt nás posunul blíž k uvědomění si, jakým způsobem chceme tvořit a pro jaký typ klientů může být naše práce nejpřínosnější. Dospěli jsme do fáze, kdy nám nade vším ostatním záleží na silné, autentické firemní kultuře klienta, kterou můžeme promítnout do jeho nových kanceláří.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.