Herna Creativity Center - BRICKS 4 KIDZ®


Herna Creativity Center - BRICKS 4 KIDZ®

architektonická dílna Nuance

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

204

O projektu

Prostor se nachází v sousedství Arbesova náměstí na Smíchově, jedná se o část přízemí a suterénu rohového bytového domu z 2. pol. 19. století. Původně byly prostory využívány jako kanceláře. V rámci adaptace byli řešeny úpravy rozvodů technologických zařízení, úpravy povrchů, vestavba hygienického zázemí v 1.PP, dále obklady, nové povrchy podlah, truhlářské obklady stěn, mobiliář. Navrhovaná dispozice: Hlavní herní část je umístěna v největší z místností v přízemí s přímým vstupem z ulice. Tento prostor (52 m2) je členěn na vstupní část s recepcí a šatnou a na herní část. Řešení ale umožňuje variabilní členění dle požadavků konkrétního programu. Na tento prostor navazuje malá učebna pojednaná do žluta. V suterénu se nachází sociální zázemí, skladové prostory a kompletační místnost laděná do červené. Materiály: Hlavním materiálem použitým na nábytek či obklady je březová dýha olejovaná do různých odstínů. Kromě penízkové kaučukové podlahy (suterén) je použito v hlavních plochách přírodní linoleum (herní prostory), v sociálním zázemí je použitá tónována litá stěrková podlaha. V hlavní herně dominuje obklad celé stěny z šedivých lego podložek. V herně je výrazný podhled, který jsme se odvážili řešit z přírodních heraklitových desek. Prostor tak dostal i příjemnou akustiku. Sjednocujícím prvkem je použití sestavy bodů/perforací, které vycházejí s kostek lego. Tento prvek je použit v obkladu a mobiliáři, je možné ho najít i v penízkové podlahové krytině a dalších detailech. Ze základního motivu kostek lego také vycházel výběr zařizovacích předmětů, doplňků a osvětlení. EN: Technical specification The premises are located in the neighbourhood of the Square of Arbes in Smíchov, Prague. They are part of the ground floor and basement of a corner building, constructed in the second half of the 19th century. Initially, the premises were used as offices. The redesign included modifications to the electrical and other technical installation, surface treatment, installation of sanitary facilities on the ground floor, tiling, new flooring, joinery walls and furniture. Designed layout: The main playroom is located in the largest of the rooms on the ground floor, with a direct street entrance. This space (52 m²) is divided into an entrance area with a reception desk and cloakroom and a play area. However, the design allows for variable modifications, depending on the requirements of a particular programme. There is one more small yellow classroom adjoining the main room. There are sanitary facilities, storage space and a red-hued finishing room in the basement. Materials: The principal material used for the furniture and tiling is birch veneer in various shades of oils. In addition to the studded rubber flooring (basement), natural linoleum is used in the central space (games area). A tinted cast floor was used for the sanitary facilities. Tiles of grey LEGO® base plates dominate the main playroom. There is a distinctive dropped ceiling in the playroom, daringly designed using natural wood wool boards. This also gives the room pleasant acoustic properties. The leitmotif is the use of a set of points and holes based on LEGO® bricks. The tiling and furniture follow this leitmotif, but it can also be found in the studded rubber flooring and other details. The basic structure of LEGO® bricks also inspired the selection of furniture, accessories and lighting.

Autoři projektu

architektonická dílna Nuance

Architektonická dílna Nuance vznikla v roce 2008 coby společný projekt architektů sdílejících společnou vizi.
Klademe velký důraz na architektonický koncept konkrétního projektu s ohledem na veškerá jeho specifika, kterým je vždy přizpůsobena i metodika naší práce. Navržený koncept proto vychází z pečlivé analýzy daného místa, ideových skic a dispozičních schémat a následné práce s 3D modely a vizualizacemi.
Klient se svými vlastními požadavky a návrhy je u nás chápán jako spoluautor, který při průběžných konzultacích projekt sám pomáhá formovat, aby tak ve výsledku maximálně splňoval jeho představu.
Spolupráce celého týmu Nuance a jeho individuálních náhledů pak pomáha zaručit kvalitu výsledného návrhu.
Ve všech projektech se snažíme zohlednit myšlenku trvale udržitelného rozvoje v souladu s požadavky klienta. Tento přístup se odráží například ve volbě stavebních konstrukcí a meteriálů či ve zvolení odpovídající technické infrastruktury. Ve finální fázi je kladen důraz na dokonalé provedení technických detailů.
nabízíme kompletní architektonickou a inženýrskou činnost
  • urbanistické studie a územně plánovacích podklady 
  • architektonické studie a návrhy staveb 
  • dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizaci stavby
  • energetické studie budovy
  • studie a realizační dokumentace interiérů 
  • organizace a řízení stavby

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.