Open house Fryšták


Open house Fryšták

Svatopluk Sládeček

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 354

O projektu

Volně přístupné místo s posezením a kašnou navazující na okolní zelené i zpevněné plochy včetně místa s připomenutím významných událostí a staveb města Fryštáku. Část původního domu blíže ke kostelu, přistavěná patrně ve druhé polovině 19. století, byla odstraněna. Připomínají ji zídky, které naznačují původní uzavřenost dvora. Dvůr je rozčleněn na část vydlážděnou sledující pěší propojení a část nezpevněnou. Místo je doplněno betonovými lavičkami, opravenou starou vodní pumpou a dvěma zasazenými stromy- lípou a třešní.

Freely accessible place with a sitting area and a fountain connected to the surrounding greenery and paved areas, including a place commemorating important events and buildings in the town of Fryšták. Part of the original house closer to the church, probably added in the second half of the 19th century, was removed. It is evoked in the walls, which indicate the original closure of the court. The courtyard is divided into a paved part following the pedestrian connection and an unpaved part. The place is complemented by concrete benches, a repaired old water pump and two newly planted trees: a linden tree and a cherry tree.

Autoři projektu

Svatopluk Sládeček

Biografie

M.A. Svatopluk Sládeček
* 29.12. 1969 ve Zlíně
1984 - 1988 Střední průmyslová škola stavební ve Zlíně
1988 - 1989 VŠUP v Praze, katedra designu
1989 - 1994 VŠUP v Praze, fakulta architektury, prof. Ladislav Vrátník, prof. Petr Keil
Od roku 1995 vede ateliér New Work

současní spolupracovníci (abecedně):

Ing.arch. Petra Bitaudeau Vašková, FA VUT Brno
Ing. arch. Jaroslav Matoušek, FA VUT Brno

zakládající členové:
Dušan Mikulášek a Slavomír Kuchovský

další spolupracovníci:
Martin Klenovský, Kristína Adamsonová, Pavel Šimek, D. Babíčková, M. Huťka, A. Maděra, H. Maršíková, P. Míček, M. Nedbálek, R. Skotek, A. Šimečková, H. Víšková, O. Bartůšek, P. Janík, L. Surá, P. Velecký, F. Podzimková, A. Všetečková

1994 - 1996: spolupráce s Luďkem del Maschio

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.