ARCHPORT

Multifunkční společenský prostor pro školu PORG v Libni

Popis projektu

Během několika minut lze stávající tělocvičnu vysunutím teleskopické tribuny přeměnit na přednáškový či divadelní sál. Osvětlení instalované v nově navrženém akustickém podhledu lze různými intenzitami a náladami přizpůsobit aktuálním potřebám prostoru.

Within a few minutes, the existing gym can be turned into a lecture or theater hall by sliding the telescopic tribune out. The lightning installed in the newly designed acoustic ceiling can be adjusted to the actual needs of the room with different intensities and moods.