Ing.arch. Helena Míková Ph.D.

Rekonstrukce prvorepublikového bytu

Popis projektu

Návrh změny dispozice, návrhy materiálů, návrh vestavného nábytku, interiér.
Design of change of layout, design of materials, design of built-in furniture, interior.