ti architekti

Popis projektu

Obývací pokoj s jídelnou a kuchyní se rozprostírá přes celou šířku bytu - respektive patra - a je tak tedy odsud přistup na oba balkóny. Kombinovali jsme nové se starým, banální s nečekaným. Pro zavěšení rostlin jsme použili kari síť, místo obrazu či autorského prvku jsme na stěnu zavěsili kolo (autentický dopravní prostředek na kontrolní dny) jako symbolickou parafu za dokončeným projektem.

/

The living room with dining room and kitchen extends over the entire width of the apartment - respectively the floor - and is therefore accessible from both balconies. We combined new with old, banal with unexpected. To hang the plants, we used a curry net, instead of an image or an author's element, we mounted the wheel on the wall (an authentic transport vehicle for inspection days) as a symbolic paraph for the finished project.