Popis projektu

Hotel & Spa - projekt stavby, projekt interiéru, studie, územní řízení, stavební povolení, výběrové řízení, prováděcí projekt, autorský dozor, inženýrská činnost.

Hotel & Spa - Construction design, Interior design, Concept study, Planning premit, Building permit, Tender design, Execution design, Supervision, Project management.

King's Casino - projekt stavby, projekt interiéru, studie, územní řízení, stavební povolení, výběrové řízení, prováděcí projekt, autorský dozor, inženýrská činnost, vedení stavby.

King's Casino - Construction design, Interior design, Concept study, Planning premit, Building permit, Tender design, Execution design, Supervision, Project and Construction management