Ing.arch. Petr Tuček

Popis projektu

Vypořádání se s prostorem 21 m2.

Dealing with space of 21 m2.