Ing. arch. Jan Počepický

Hotelový pokoj ve stylu glamour

Popis projektu

Projekt zahrnoval architektonickou studii, realizační dokumentaci, realizaci a autorský dozor.