No architects

Popis projektu

V každém podlaží jsme navrhli každé rodině jeden zcela individuální byt. Sklep jsme podkopali a prohloubili, abychom zde zřídili společné prostory prádelny, sklepů a technického zázemí, které doplňuje i společná klubovna. Dům celkově jsme pojali tak, jak byl zamýšlen – jako první mezi sobě rovnými – vévodící řadě domů v bloku. Proto jsme štít rozsvítili do symetrie novými okenními otvory a vrátili mu tektonickou poezii, o kterou dřívějším zateplením přišel. Jednotlivé byty jsme pojednali v duchu domu samého, přeloženého do osobitého životního jazyka jednotlivých rodin.

We designed completely separated apartment for each of the families on each floor. We excavated and deepened the cellar in order to place shared premises of the house including a laundry, cellars and technical background area plus a shared club room. We conceived the house as it was intended - first among equals - a structure dominating the houses in the block. We added new window openings to enhance the gable symmetry and reinstate its tectonic poetry lost due to the installation of thermal insulation cladding. Individual apartments were designed respecting the spirit of the house that was translated to the distinctive living style language of individual families.