NEW HOW architekti

Usedlost v Jižních Čechách

Popis projektu

Usedlost se nachází v malebné přírodě CHKO Třeboňsko v jižních Čechách. Soubor staveb leží v rovinaté krajině s rybníky nedaleko řeky Lužnice na okraji intravilánu obce Klikov.
Areál budov tvoří původní chalupa, k ní přiléhající stodola a několik dřevěných hospodářských staveb.

Stavební úpravy usedlosti měly dvě etapy, které dohromady trvaly několik let. Rekonstrukce se týkala jen dvou z budov.

Naší snahou bylo neměnit původní architektonický ráz usedlosti. Soudobé architektonické prvky jsme používali jen v nezbytných případech.

Jako první došlo k přebudování staré stodoly na chalupu. Rekonstruovaná budova měla sloužit jako místo setkávání širšího okruhu lidí, členů rodiny a přátel. Tomu byla přizpůsobena i dispozice domu. Přízemí bylo pojato jako společenská zóna s dvěma velkými obytnými prostory. Patro mělo sloužit jako klidová zóna s ložnicemi.

Původní hmota stodoly byla zachována i s původními lizénami. Byla doplněna o přízemní lehkou dřevěnou konstrukci, která tvoří vstupní závětří a zároveň zastřešení terasy. Na sedlová střecha domu jsme instalovali dva menší pultové vikýře. Ve vstupní fasádě přibyly dvě výrazné prosklené plochy, které zajišťují prosvětlení obytných místností. Výraznou změnou prošlo vnitřní uspořádání domu. Vstup byl umístěn uprostřed dispozice. V přízemí se nacházejí dvě hlavní obytné místnosti. První slouží jako kuchyně, jídelna a televizní obývací pokoj, součástí je schodiště vedoucí do patra. Nalezneme zde i zázemí s koupelnou a saunou. V patře se nachází šest ložnic s dvěma koupelnami.
V rámci rekonstrukce jsme projektovali i interiér. Snažili jsme se jej navrhnout tak, aby byl soudobý, zároveň inspirovaný tradičními historickými prvky.

V druhé etapě byla odstraněna jedna z dřevěných hospodářských staveb, která již překročila svou stavebně-technickou životnost. Na jejím místě jsme navrhli novou stavbu, která svojí hmotou připomíná původní dřevěný domek. Snažili jsme se, aby nová budova co nejvíce těžila z charakteru původní stavby. Opět jsme ji zkonstruovali ze dřeva. Vnitřní povrchy jsou ponechány v přírodní barvě dřeva, vnější plášť je napuštěn tmavým olejem. V části směřující do areálu usedlosti je umístěna letní kuchyně s jídelnou – prostor, který bude za teplotně příznivých dnů využíván jako zajímavý společenský prostor. V zadní části pak budova slouží jako sklad dřeva a kolárna.