POTREFENÁ HUSA - HRADEC KRÁLOVÉ

Popis projektu

Původní prostory stavebního interiéru byly v maximální míře zachovány, vytvořením interiéru nedošlo k zásahům do historických konstrukci. Restaurace je navržena do dvou podlaží, která jsou propojená novým ocelových schodištěm v designu interiéru.

Dispoziční řešení restaurací, a ne jen tohoto konceptu má pro nás již poměrně jasná a ověřená specifika – ústředním bodem je výčep – tedy pracoviště výčepního a výdej piva a dalších nápojů. Na výčep, který je nejblíže vstupu navazuje odbytová plocha se stoly, židlemi a lavicemi, které lemují obvodové stěny objektu a vnitřní nosné stěny. Protože se jedná o hlavní a živou část restaurace, je veškeré sezení vysoké...V zadní čísti za výčepem je pak zbytek odbytové plochy, která je klidnější a je navržena v klasické výšce sezení a stolových desek... Vysoké je též sezení před barem, který navazuje na výčep – mezi výčepem a barem je průchod, aby se výčep piva od ostatních nápojů více oddělil a hlavně aby byl výčep piva viditelný ze všech míst restaurace i v patře a od vstupu...zatímco bar je schován pod patro. Sezení v patře je kolem otvoru a v navazujících „salóncích“...