Ing. arch. Jan Počepický

RELAXAČNÍ MÍSTNOST S ŠATNOU

Popis projektu

Projekt zahrnoval architektonickou studii, realizační dokumentaci, realizaci a autorský dozor.