ATELIER KUNC architects, s.r.o.

Popis projektu

Architektonická studie – umístění na pozemku, 3D vizualizace exteriéru a interiéru, zákres do fotografie; DSP – dokumentace pro stavební povolení, kompletní inženýring, získání stavebního povolení; DPI – prováděcí projekt interiéru; DPS – prováděcí projekt stavby k realizaci, obsahující rozpočet; Výběr stavební firmy, koordinace subdodávek; Autorský dozor při výstavbě.

/////

Architectural design – object location on the plot, 3D visualizations; DSP – Documentation for building permit, complete engineering, obtaining building permit; DPI – Interior design documentation; DPS – Construction documentation, including budget; Selection of a construction company, coordination of subcontracting; Author's supervision during construction.