Ing. arch. Renata Kopecká

Rekonstrukce rodinného domu v Dýšině

Popis projektu

 Architektonické a stavebně technické řešení stavby.Původní stav. Budova RD jednoduchého půdorysného tvaru, postavena tradičním způsobem z keramického staviva (1.pp zdivo smíšené kamenné). Zdivo cihelné je vyzděno se vzduchovými tepelně izolačními dutinami. Strop nad 1.pp je cihelný klenutý do ocel. nosníků. V 1. a 2. np předpokládané stropy dřevěné trámové.  V 1.pp se nacházelo domovní vybavení - tj. kotelna, prádelna se sušárnou, místnost pro uskladnění potravin a komunikační prostor. V nadzemních podlažích je v každé úrovni situována jedna bytová jednotka.Nový stav.Základní hmota domu včetně zastřešení zůstane zachována. Rodinný dům bude i nadále užíván pro celoroční bydlení 2 rodin. V 1.np zůstane zachována původní dispozice tj. kuchyně s obývacím pokojem s možností spaní, dětským pokojem, sociálním zařízením a sprchou. Ve 2.np došlo k novému uspořádání dělících stěn při zachování původního stavebního programu. Nově je zde bytová jednotka – 3 obytné místnosti, kuchyně, koupelna, WC a komora. Dispoziční řešení je patrné z projektové dokumentace. Z hlediska architektonického řešení dochází ke zjednodušení výrazu fasád odstraněním parapetních a římsových rizalitů. Ve vertikálním směru je hmota členěna na tři části – sokl (1.pp), podlaží a střechu. Okna jsou navržena tradičního obdélníkového tvaru s vnitřním členěním. Barevnost fasád je v šedém tónu, doplněna tmavým břidlicovým obkladem soklu a vstupní zděné markýzy.Zdivo obvodového pláště je zatepleno užitím vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) f. Rockwool z vláknitých desek s cílem dosažení zvýšených tepelně technických parametrů obvod. pláště objektu. Dozdívky (obvodový plášť, vnitřní stěny) jsou provedeny z děrovaných cihel Porotherm. Stávající kamenné zdivo soklu je doplněno novým břidlicovým obkladem v podobném designu.Nový strop nad vstupem do objektu je proveden z žel. bet. prefabrikátů. V případě podlah je realizováno zateplení nové podlahy v sauně, posilovně a podhledu v 1.pp a podlahy soc. zařízení, koupelny, haly v 1.np. Nové příčky ve 2.np jsou navrženy ze sádrokartonových desek Knauf s doplňujícími akustickými (tepelnými) izolacemi. Okna ve svislém obvod. plášti jsou navržena dřevěná z europrofilu s tepelně izolačním dvojsklem, mikroventilací.     Nově navržené venkovní zábradlí na terase ve 2.np a zábradlí vnitřního schodiště jsou zámečnické výrobky s povrchovou úpravou žárové zinkování.     Klempířské výrobky jsou v případě šikmé střechy užity původní -  materiál titan – zinek, u terasy Fe Zn s nátěrem (odstín stejný jako TZn).


Náklady na tento projekt se pohybovaly okolo cca 15000 Kč/m2, přičemž tato cena zahrnuje: nová koupelna, nové elektroinstalace, úpravy dispozic, podlahy podklady, podlahy povrchy, interiérové dveře, truhlářské práce, nábytek, světla, doplňky. Pokud se Vám tato realizace líbí, snadno odhadnete náklady u vaší nemovitosti vynásobením ceny a plochy. V případě zájmu si můžete objednat nezávaznou prohlídku.