architektonická dílna Nuance

architektonická dílna
Architektonická dílna Nuance vznikla v roce 2008 coby společný projekt architektů sdílejících společnou vizi.
Klademe velký důraz na architektonický koncept konkrétního projektu s ohledem na veškerá jeho specifika, kterým je vždy přizpůsobena i metodika naší práce. Navržený koncept proto vychází z pečlivé analýzy daného místa, ideových skic a dispozičních schémat a následné práce s 3D modely a vizualizacemi.
Klient se svými vlastními požadavky a návrhy je u nás chápán jako spoluautor, který při průběžných konzultacích projekt sám pomáhá formovat, aby tak ve výsledku maximálně splňoval jeho představu.
Spolupráce celého týmu Nuance a jeho individuálních náhledů pak pomáha zaručit kvalitu výsledného návrhu.
Ve všech projektech se snažíme zohlednit myšlenku trvale udržitelného rozvoje v souladu s požadavky klienta. Tento přístup se odráží například ve volbě stavebních konstrukcí a meteriálů či ve zvolení odpovídající technické infrastruktury. Ve finální fázi je kladen důraz na dokonalé provedení technických detailů.
nabízíme kompletní architektonickou a inženýrskou činnost
  • urbanistické studie a územně plánovacích podklady 
  • architektonické studie a návrhy staveb 
  • dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizaci stavby
  • energetické studie budovy
  • studie a realizační dokumentace interiérů 
  • organizace a řízení stavby