architektonický ateliér

Ing. arch. Tomáš Stránský, Ing. arch. Martin Rezek, Ing. Vít Spálenský, Ing. arch. Lucie Pňáčková, Ing. Martin Pospíšil

Rádi tvoříme pro klienty, kteří hledají neotřelá řešení, ocení dobrý nápad a vloží v nás důvěru.

Architektura není estetickou nadstavbou projektu, ale měla by být přirozeným základem pro všechny bez ohledu na výši rozpočtu, charakter stavby a člověka. Dům má sloužit jeho uživateli i svému okolí. Každý objekt, který navrhujeme má jiný charakter, stejně tak jako jeho investor nebo prostředí. Netlačíme svůj styl, ale formujeme ingredience, které přináší místo, klient či rozpočet.

Zajišťujeme kompletní rozsah projektové dokumentace, dozory a realizace staveb.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.