Ing. arch. Petr Todorov

architektonická a projekční kancelář

Atelier Tišnovka byl založen v roce 1992 pěticí architektů, pracujících společně ve stejném složení do současnosti. Koncepční práce atelieru je založena na základě názorové spřízněnosti a podobných profesionálních přístupech jednotlivých architektů. Významným názorovým svorníkem společné práce je respekt k základním hodnotám evropské hmotné kultury, a také snaha o postižení hlubší podstaty problému a zadání. Důležitým rysem je také usilování o propojení konceptu architektury s výtvarným dílem. Při práci je kladen důraz na důslednou realizaci od počáteční koncepční myšlenky až po autorský dohled při realizaci díla na stavbě.

V kanceláři dále pracuje dalších 4–10 zaměstnanců, většinou v dlouhodobých časových intervalech.

Kancelář se věnuje navrhování a projektování bytových a občanských staveb, průmyslových objektů, interiérů i urbanismu. Významnou specializací je projektování rekonstrukcí historických objektů. Kancelář zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru, dále také celkové projednání díla s přesahem do inženýrské činnosti.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.