MgA. Věra Dudková

zahradní architekt

Se zabývá projektováním, realizací zahrad, následnou údržbou námi založených zahrad.
Celkovou rekonstrukcí starých a zanedbaných zahrad, doladěním zahrad stávajících.
Ve spolupráci s architekty, navrhujeme celkovou koncepci pobytových teras.
Po vypracování projektové dokumentace, realizujeme celý projekt, včetně osázení teras.

 

Zpracování zakázky:

První konzultace probíhá v místě zahrady, terasy. Zpracujeme požadavky zákazníka a vše nafotíme. Náš tým vypracuje cenovou nabídku na vytvoření projektu. Cenovou nabídku posíláme ke schválení klientovi, po schválení začíná samotná práce na projektu/návrhu.
V případě návrhu/koncepce - terasy, je prvotní posouzení možnosti staticého zatížení terasy.
Dle výsledků posudku se odvíjí možnosti osázení a celé projektové koncepce terasy.

 

V ceně projektu jsou obsaženy:

Tři návštěvy/konzultace u klienta, posouzení stavu, nafocení, pro další zpracování. U některých projektů případně není nevyhnutelně nutný např. strukturální plán či vizualizace, někdy postačí pouze studie. Proto vždy záleží na domluvě s klientem. Výsledná cena za projekt/návrh zahrady se odvíjí od velikosti jednotlivých prvků, v případě potřeby je možné jednotlivé části projektu vypustit.

 

Realizace:

Zahrady:
Následně pokračujeme realizací dle schváleného návrhu řešení zahrady a cenové nabídky vycházející z tohoto návrhu. Prvním krokem jsou terénní úpravy a umístění větších zahradních prvků, případné odstranění nevhodných či odumřelých dřevin a ošetření stávajících, následně pokračujeme samotnou výsadbou dle cenové nabídky vycházející z předchozího návrhu řešení zahrady.
Terasy:
Realizace začíná zadáním výroby odlehčených sklolaminátových nádob, dle projektové dokumentace. Následuje umístění nádob na terasu, osázení, dle projektové dokumentace, včetně trhulářských prací, závlahy, osvětlení...