architektonický ateliér Propojení účelnosti a estetické hodnoty – to je určující impuls tvorby architektonického studia VYŠEHRAD atelier. Náplní práce je široké spektrum témat v oblasti navrhování novostaveb, rekonstrukcí, interiérů, designu, urbanismu a územního plánování. Každý projekt je řešen individuálně se snahou o nalezení nového a často netradičního řešení. Pro dobrý konečný výsledek díla vzniklého z úzkého dialogu se zadavatelem je nutná účast autora – architekta ve všech fázích procesu. Práce proto nekončí návrhovou studií, se stabilním okruhem spolupracovníků jsou dále zpracovávány projekty pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a podklady pro výběr dodavatele. Optimální průběh realizace je zajištěn inženýrskou činností, autorským a technickým dozorem. Kancelář spolupracuje s předními firmami a konzultanty v oboru statiky staveb, pozemních staveb, techniky prostředí staveb, inženýrských staveb, územního plánování, restaurování památek, krajinářské architektury a zahradní tvorby. Návrhy i projektová dokumentace jsou zpracovávány digitálně, prostorové vazby návrhů jsou ověřovány 3D virtuálním modelem (vizualizace, animace), nebo fyzickou maketou. VYŠEHRAD atelier vznikl v roce 1996, dnes má statut společnosti s ručením omezeným. Práce atelieru byly oceněny v prestižních domácích i zahraničních soutěžích, za nejvýznamnější považujeme GRAND PRIX Obce architektů v roce 2000, 2001, 2009 a hlavní cenu v soutěži contractworld award 2011 – 1. cena v kategorii přestavba / změna využití.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.