PUNK OFFICES


PUNK OFFICES

Ing. arch. Martin Poledníček

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

3 645

O projektu

Rekonstruované prostory se nacházejí ve 12. NP administrativní budovy Golden Office. Skeletový konstrukční systém nám dovolil pracovat s otevřeným prostorem, přizpůsobit dispozice a vytvářet tak různé funkční zóny dle potřeb investora. Vybouráním zbytečných příček a kazetových stropů jsme objevili kouzlo prostor, otevřely se průhledy a odkryly struktury betonového skeletu, který dodal interiéru kanceláří industriální atmosféru. Během navrhování jsme se snažili hledat co nejjednodušší řešení, která dodají prostoru vtipné detaily a zároveň ho učiní variabilním. Stavebně, z toho v některých případech skleněnými příčkami, jsou oddělené kanceláře vedení firmy, jednací místnost a sklady.

Ostatní prostory jsou oddělené pouze opticky nebo tematicky. Po vyrovnání původních podlah jsme si pohráli s jejich povrchy a barevností. Vinyl nám poskytl nejen odolnost v zátěži, ale zároveň i širokou škálu dekorů a odstínů dřeva. To bylo pro sladění s dalšími strukturami na stěnách (OSB, beton, omítka) klíčové. Do betonových konstrukcí jsme nechtěli nijak zasahovat.

Proto jsou veškeré elektroinstalace vedeny v drátěných žlabech u stropu. Toto jednoduché řešení nabízí maximální flexibilitu, vyžadovanou investorem. Osvětlení je zajištěno stropními zářivkami s teplotou světla podporující růst rostlin. Pro oživení a navození “nekancelářské“ atmosféry jsme použili stylová závěsná svítidla a pracovali s textiliemi, které prostory zútulnily a zároveň vyřešily jejich horší akustiku. The renovated space is situated on the twelfth floor of Golden Office administration building.

The concrete frame structure allowed us to work with an open space, to adjust the layout of the rooms and to create various functional zones according to investor´s needs. By tearing down unnecessary partitions and ceiling tiles we revealed the magic of the space, created new openings and uncovered the concrete frame structure elements, that contributed to the industrial atmosphere of the offices. We were trying to find the easiest solutions, that were going to add some clever details and make it variable at the same time. Offices of the management, meeting rooms and stores are separated by partitions in plasterboard or glass. The rest of the space is separated only visually or thematically.

After levelling the original floor we played with its surface and colour. Vinyl provided us not only resistence, but also a wide range of decors and shades of wood, which was crucial in matching it with the other structures on the walls (plasterboard, concrete, plastering). As we didn´t want to alter the concrete structures, we enclosed all the wiring in wire channels on the ceiling. This simple solution offers maximum flexibility requested by the investor. Lighting is provided by strip lights with light temperature supporting growth of plants.To revive the atmosphere and make it less office like, we used stylish suspended lights and cloths, that made the space cosier and at the same time improved it´s mediocre acoustics.

Autoři projektu

Ing. arch. Martin Poledníček

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.