Usedlost v Jižních Čechách


Usedlost v Jižních Čechách

NEW HOW architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

216

O projektu

Usedlost se nachází v malebné přírodě CHKO Třeboňsko v jižních Čechách. Soubor staveb leží v rovinaté krajině s rybníky nedaleko řeky Lužnice na okraji intravilánu obce Klikov. Areál budov tvoří původní chalupa, k ní přiléhající stodola a několik dřevěných hospodářských staveb. Stavební úpravy usedlosti měly dvě etapy, které dohromady trvaly několik let. Rekonstrukce se týkala jen dvou z budov. Naší snahou bylo neměnit původní architektonický ráz usedlosti. Soudobé architektonické prvky jsme používali jen v nezbytných případech. Jako první došlo k přebudování staré stodoly na chalupu. Rekonstruovaná budova měla sloužit jako místo setkávání širšího okruhu lidí, členů rodiny a přátel. Tomu byla přizpůsobena i dispozice domu. Přízemí bylo pojato jako společenská zóna s dvěma velkými obytnými prostory. Patro mělo sloužit jako klidová zóna s ložnicemi. Původní hmota stodoly byla zachována i s původními lizénami. Byla doplněna o přízemní lehkou dřevěnou konstrukci, která tvoří vstupní závětří a zároveň zastřešení terasy. Na sedlová střecha domu jsme instalovali dva menší pultové vikýře. Ve vstupní fasádě přibyly dvě výrazné prosklené plochy, které zajišťují prosvětlení obytných místností. Výraznou změnou prošlo vnitřní uspořádání domu. Vstup byl umístěn uprostřed dispozice. V přízemí se nacházejí dvě hlavní obytné místnosti. První slouží jako kuchyně, jídelna a televizní obývací pokoj, součástí je schodiště vedoucí do patra. Nalezneme zde i zázemí s koupelnou a saunou. V patře se nachází šest ložnic s dvěma koupelnami. V rámci rekonstrukce jsme projektovali i interiér. Snažili jsme se jej navrhnout tak, aby byl soudobý, zároveň inspirovaný tradičními historickými prvky. V druhé etapě byla odstraněna jedna z dřevěných hospodářských staveb, která již překročila svou stavebně-technickou životnost. Na jejím místě jsme navrhli novou stavbu, která svojí hmotou připomíná původní dřevěný domek. Snažili jsme se, aby nová budova co nejvíce těžila z charakteru původní stavby. Opět jsme ji zkonstruovali ze dřeva. Vnitřní povrchy jsou ponechány v přírodní barvě dřeva, vnější plášť je napuštěn tmavým olejem. V části směřující do areálu usedlosti je umístěna letní kuchyně s jídelnou – prostor, který bude za teplotně příznivých dnů využíván jako zajímavý společenský prostor. V zadní části pak budova slouží jako sklad dřeva a kolárna.

Autoři projektu

NEW HOW architekti

NEW HOW je architektonický ateliér, který svou prací navazuje na zkušenosti předešlé kanceláře architecti.cz a samostatné tvorby svých zakládajících členů arch. Davida Zámečníka a arch. Filipa Havliše. Oba spolužáci z Fakulty Architektury VUT Brno absolvovali studia v roce 2000. Krátce po škole započala vzájemná spolupráce účastí v architektonických soutěžích. Důležitým okamžikem pro další vývoj byl podzim 2011, kdy se náhodně po delším čase opět setkali v Praze. Rok nato zde založili pod názvem architecti.cz společný ateliér. Od té doby již navrhli desítky realizací a projektů rozličného charakteru a měřítka. Převažující částí tvorby je rezidenční a komerční architektura / classic archi /. Mimo to však dostal ateliér příležitost navrhnout několik projektů v horském prostředí / mountain archi /, včetně využití nejnovějších technologií nejen z oblasti stavebnictví. Postupem času tuto inspiraci architekti zakomponovali do nového vlastního pohledu na vývoj architektury / new archi /. Tato zkušenost a snaha o mezinárodní dosah tvorby a myšlení nakonec vedly k transformaci ateliéru pod novou značku NEW HOW, která více reprezentuje tento nový pohled na architektonickou tvorbu. Za dobu existence ateliér obdržel několik ocenění v architektonických soutěžích a jeho projekty i realizace byly publikovány v odborných médiích. Dosavad největším úspěchem architektů bylo vítězství v mezinárodní architektonické soutěži na Novou Kežmarskou chatu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Bez skromnosti se dá říct, že je to zatím jediný český atelier, který dokázal vyhrát mezinárodní architektonickou soutěž mimo území ČR /v Evropské Unii/. Ať už se jedná o drobný design, interiér, dům nebo urbanismus, snaží se architekti při procesu navrhování vždy tvořit a spolupracovat s klientem tzv. od studie, až po realizaci. Ověřili si během dlouholeté praxe, že jedině tak se dá garantovat kvalitní výsledek a konečná spokojenost na obou stranách. Mimo vlastní ateliérovou tvorbu spolupracují architekti s Fakultou Architektury ČVUT v Praze a dále s vybranými médii i na popularizaci architektury v České Republice.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.