Zubaři Nad Mlýnem


Zubaři Nad Mlýnem

studio RAKETOPLÁN

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 025

O projektu

Urbanistický záměr Členitý pozemek se nachází na křižovatce jen několik minut chůze od centra Jablonce a je poměrně exponovaný hned ze tří světových stran, což z něj činí ideální místo pro silný městotvorný prvek. Podél ulice Nad Mlýnem směrem na sever plánuje město Jablonec okružní tah se zelenou nárazníkovou zónou směrem k parcele s navrhovaným objektem. Záměr v našem návrhu zohledňujeme a pracujeme s podmínkami předloženými zástupci Jablonce na osobních jednáních. Parcela je sevřena v pevném lichoběžníku ulicemi Mlýnská, Nad Mlýnem a Smetanova. Jedná se o topograficky členitou část města, modelovanou Mšenským potokem a okolním zvlněným terénem, který v menším měřítku napodobuje kopce blízkých Jizerských hor. Zároveň se právě v těchto místech uspořádání města rozpadá z celistvé, blokové činžovní zástavby z 19.

století ve strukturu solitérních velkých předválečných vil a samostatně stojících vysokých činžovních domů s vlastními dvorky a zahradami. Samotný pozemek byl neudržovaný s velkým množstvím náletové zeleně a z původního domu zbyly pouze rozpadající se základy. V principu je pro novostavbu více než vhodný, svým charakterem nabízí pozici pro novou lokální dominantu. Dominanta ze své podstaty může zmírnit jiné silné okolnosti. V tomto případě například nemilý vzhled opěrných zdí, zejména zdi východní a základů domu, které jsou vlastně obnaženým padajícím břitem.

Našimi zásahy se pokoušíme navrátit místu vztah k měřítku. Úmyslem domu je jeho schopnost rozeznít jasný, přesto klidný a solitérní tón do ulic Mlýnské a Nad Mlýnem, a naopak vstoupit s pokorou a nenápadně do ulice Smetanovy. Zde si vstříc svému jedinému přímému sousedovi dům zachovává zdvořilý odstup a respektuje měřítko jeho starobylých fasád. Práce s terénem je zde ryze jablonecká – jeden dům a dvě ulice s různými úrovněmi. Architektonický záměr Nástupy do domu jsou pro citlivé chování k okolí hned dva.

Ten městský z ulice Smetanovy respektuje uliční čáru a vede personál rovnou do 2. NP. Druhý je charakteru pavilonového, z ulice Nad mlýnem vede přes zahradu do 1. NP a využívají ho zejména klienti. Tato záměrná dvojakost propůjčuje domu jistotu, vstupy určují nasazení úrovní pater a spolu s topografií terénu i exponovanost jednotlivých fasád.

Hmotou je dům jednoznačně kompaktní. Působí silně směrem k městu a uliční síti a naopak v prostoru jižní části pozemku se chová velmi jemně a domácky, což vytváří vnitřní prostorovou rozmanitost a měnící se atmosféry. Dům nemá ambice na sebe zbytečně upozorňovat, jeho bohatství tkví v důmyslné organizaci pohybu a provozu. Do ulice Nad mlýnem se dům obrací jednou z nejsložitějších fasád, jejíž ráz určily vnitřní funkce, vstup je však jasně rozeznatelný a tvoří citlivý nástup do palácového recepčního prostoru s atriem a schodištěm. V 1.

NP se kromě vstupní části s čekárnou nachází zubní ordinace hygienistky a na východní straně byt 2+kk. Domem lze v této úrovni vyjít na jižní stranu pozemku a do soukromé exteriérové zahrady, pocitově napojené na vnitřní atrium. Západní strana podlaží je vyplněna místnostmi technického charakteru – dílna se skladem nářadí, toalety pro dámy i pány, místnost OPG se serverem, technická místnost a sklad. V půdoryse jsou tyto provozy dostupné racionálně vedenými koridory v osovém ortogonálním kříži a navzájem se dle požadavků pro dobrý život uvnitř nijak neruší. Hala s atriem je přes schody a roštové pole spojena s prostornou dvoranou 2.

NP, kde se opět opakuje křížový systém chodeb. Kromě společných prostor jsou na tomto patře podél severní fasády tři ordinace zubařů, místnost sterilizace, šatna personálu s hygienickým zázemím a úložnými prostory a toaleta pro pacienty. Při západní straně podlaží se nachází druhý byt 1+kk pro potřeby zaměstnanců. Do vnitřní dvorany vede služební vchod z venkovního dvorku za jižní fasádou, kde jsou rovněž parkovací stání pro personál, boxy na tříděný odpad, držáky na kola a schodiště vedoucí po terénu do intimnější zahrady v úrovni 1. NP.

Urbanism The sloping site is located at a junction not far from the city centre of Jablonec. Its location and exposition make it perfect for a strong urban intervention. The city is currently planning a bypass going north, with a green zone facing our site. During the design process, this issue has been frequently discussed with city council members and taken into consideration. The site has a clear shape defined by the streets Mlynska, Nad Mlynem and Smetanova, with rugged topography formed by Mseno stream and reminiscent of mountain ranges surrounding Jablonec.

Also, in this part of the city, the compact urban grid starts crumbling and transforming into loose environment comprised of big villas and tenements with gardens and courtyards. The site was not well maintained, with wild greenery taking over the remains of former buildings and old supporting walls. Its location and character provide potential for a landmark which could ease some unfortunate features, especially the walls and foundations. By our intervention, we tried to add human scale to the environment. The building is calm and decent facing Mlynska and Nad Mlynem streets, while staying humble and discreet towards Smetanova.

Here, it pays respect to the neighbouring villa and its detailed facades. Our approach to the sloping terrain is typical for Jablonec: the building is connected to two streets by being accessible from two different levels. Architecture The building has two entrances: a service one at Smetanova street and a main entrance at Nad Mlynem which leads clients through a garden. It makes the design clear and firmly placed in the complex terrain. Its shape is very compact and clean.

By being strong towards the city in the north and gentle in the south, it allows surprising internal variety of atmospheres. The building does not aspire to draw too much attention. Its steady character and a smart circulation scheme are its greatest virtues. Main entrance in the western façade leads visitors into a palace-like space with an atrium and a staircase. On the first floor, there is a dental hygiene office, an apartment in the east and technical spaces such as bathrooms and storage in the west.

You can also enter an exterior garden in the south. Two axial corridors crossing in the middle provide easy and natural circulation. The hall is connected to the second floor by an open staircase. Here, three doctor’s offices and other service spaces are situated along a similar corridor scheme. In the west, there’s another small flat.Through the service entrance, you can enter a small exterior courtyard behind the southern façade connected to the garden by a flight of stairs.

Autoři projektu

studio RAKETOPLÁN

Studio Raketoplán je team kamarádů z liberecké školy architektury. Jeho cílem je uvádět prostředí do pohybu, nabízet lidem dobré pozadí pro život i snění. V roce 2014 získalo studio ocenění Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. Studio Raketoplán má svou základnu v Praze, na nároží dvou slunných vinohradských ulic. Partneři studia jsou Radek Vaňáč a Pavel Nalezený.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Alešova 755, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.