Kostka v kostce


Kostka v kostce

Ing. arch. Jana Stachová

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

4 100

O projektu

Rodinný dvojdům, dvojpodlažní hmota s plochou střechou. Signifikantním prvkem celého projektu je předsazená ocelová konstrukce s dřevěnou výplní, která plní hned několikero funkcí. Konstrukce je vůči hlavní obytné kostce výrazně pootočena, takže vytváří skrytá zákoutí pro uložení zahradního náčiní, dále přispívá k odstínění vnitřních prostor. A hlavně vytváří druhotný plášť, bariéru, která zajišťuje majitelům daleko větší soukromí. Postupem času bude do fasády zakomponována popínavá zeleň, která tento efekt ještě posílí. Materiály Dům se nachází v těsné blízkosti krásného borovicového lesa.

Celým projektem se prolínají svislé dřevěné prvky, které vytvářejí dialog mezi tím, co zde stojí desetiletí a tím, co zde vzniká. Hlavní hmota domu je řešena v bílé omítce a je doplněna ocelovými prvky. english A significant element of the whole project is a steel frame with a wooden filling that fulfills several functions. It creates hidden nooks for storage, also contributing to the shading of interior spacing, but mainly it creates a secondary cloak, a barrier that provides the owners much more privacy. Two storey semi-detached house fith flat roof.

Materials The house is located near a beautiful pine forest. The whole project is intertwined with vertical wooden elements that create a dialogue between what has been going on for decades and what is being created here. The main mass of the house is made of white plaster and is complemented by steel elements.

Autoři projektu

Ing. arch. Jana Stachová

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.