Rekonstrukce fasád MěÚ Odolena Voda


Rekonstrukce fasád MěÚ Odolena Voda

Ing. arch. David Grulich

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

4 120

O projektu

Požadavek města na snížení energetické náročnosti jsme pojali jako renesanci budovy s odstraněním rušících nepůvodních prvků z druhé poloviny 20. století a obnovou těch cenných původních v maximální možné míře (vzhledem k omezenému rozpočtu a dochovanému stavu). Součástí rekonstrukce byla výměna oken se zachováním typického členění, kompletní zateplení fasád s novou omítku a obnovou profilovaných říms, obnova soklové části poškozené dlouhodobou zvýšenou vlhkostí, zateplení půdního prostoru a instalace klimatizačních jednotek. Barevnost volně navazuje na původní zbarvení a na sousední historickou tvrz. Bohužel nebylo možné obnovit historické sgraffiti, které bylo zničeno při předchozí přestavbě a dochovalo se tak jen na historických fotografiích. The city's demand for a reduction in energy intensity was conceived as a renaissance of the building with the removal of disturbing non-indigenous elements from the second half of the 20th century and the restoration of valuable originals to the greatest extent possible (due to limited budget and preserved status).

The reconstruction included the replacement of windows with the preservation of typical breakdowns, complete facade insulation with new plaster and restoration of profiled ledges, restoration of the plinth part damaged by long-term increased humidity, insulation of the attic space and installation of air-conditioning units. The color is loosely linked to the original color and to the neighboring historical fortress. Unfortunately, it was not possible to restore the historical sgraffiti that had been destroyed during the previous rebuilding and only survived in historical photographs.

Autoři projektu

Ing. arch. David Grulich

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.