Rodinný dům Střekov V


Rodinný dům Střekov V

3+1 architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 242

O projektu

Dům Jen malá část zahrady je vhodná pro stavbu. Je tu relativně rovný terén a pozemek dostupný pěšky i autem. Navíc se zde protínají dva pro pozemek určující směry. Severo – jižní směřující skrz brány ovocných stromů do hloubi divočiny je kolmo perforován otevřenou cestou k horizontu nad protějším břehem Labe. Dům je strukturován charakterem místa, stejně jako mohutnými zásobami stavebníkem nashromážděných stavebních materiálů a dílců. Archetyp nízké pultové střechy s vlnitou krytinou, spolu s množstvím na malé ploše užitých motivů, odkazuje k fenoménu zahradních domů a chat s jejich dočasností, proměnlivostí, často mimochodnou krásou a svárem nahodilosti s řádem. Stavebník je historik, entuziasta a sběratel, proto předpokládáme další bohaté vrstvení v čase. EN Proposal Only a small part of the garden is suitable for construction. The area is relatively straight and accessible. Two determinant directions intersect here. The north-south axis is pointing through the fruit tree alley into the depths of the wilderness , east-west direction is an open gate to the horizon above bank of the Elbe river. New house reflects structure and character of the landscape. There was also a massive influence in terms of material – owner has provided lots of building material and components himself. Low, corrugated roofing, along with variety of many motifs applied on a small area, point out to the phenomenon of typical garden houses with their temporality, variability, uniqueness, buildings where randomness fights with order. Owner is a historian, enthusiast and collector, so we expect another intense and interesting layering over time to come.

Autoři projektu

3+1 architekti

Důležitý je pro nás celkový smysl návrhu a jeho technická a estetická kvalita v detailu i celku. Pracujeme s kontextem místa i v řádu nezávislé abstrakce.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.