Bytový dům seniorů Kostice


Bytový dům seniorů Kostice

Ing. arch. Renata Kopecká

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

Cena realizace projektu

317

O projektu

Urbanistické řešení

Stavba reaguje na současný urbanistický stav řešené lokality. Objemové řešení doplňuje hmotu stávajících sousedních budov pošty, obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Vytváří s ní jednolitý celek, odlehčený v parterové části průchodem z ulice Nové do ulice Zahradní. Průchod atriem nahrazuje chybějící klidovou zónu na „náměstí“ před budovami sokolovny a obecního úřadu, kde je vedena hlavní dopravní trasa v obci.

Architektonické řešení

Půdorysný tvar U je ozrcadlená půdorysná stopa stávajících sousedních budov. Profily nových štítových stěn kopírují stávající štíty vedlejších domů. Tímto je určeno výškové nasazení a následně i vnitřní vertikální členění. Objekt je zakončen sedlovou střechou. Vnitřní otevřená část dvora (atria)  propojuje parter dvou souběžných ulic, čímž vzniká polosoukromý prostor se zelení a jezírkem přístupný nejen pro obyvatele domu, ale i pro veřejnost.

Objekt má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Podkrovní patro je osvětleno střešními okny, prostory suterénu jsou odvětrány  anglickými dvorky, ve dvorním traktu přisvětleny okny. 

Tektonika fasády je v zásadě určena zapuštěním přízemního podlaží o 30cm směrem dovnitř oproti podkroví.

Objekt je určen pro bydlení seniorů, společensko-kulturní akce, restaurační provoz,

masérské služby, prádelnu a opravy oděvů. 

 

 

 

 

Cena realizace projektu

8000 Kč/m2

Náklady na tento projekt se pohybovaly okolo cca 8000 Kč/m2, přičemž tato cena zahrnuje: nová koupelna, nové elektroinstalace, úpravy dispozic, podlahy podklady, podlahy povrchy, interiérové dveře, truhlářské práce, nábytek, světla, doplňky. Pokud se Vám tato realizace líbí, snadno odhadnete náklady u vaší nemovitosti vynásobením ceny a plochy. V případě zájmu si můžete objednat nezávaznou prohlídku.

Autoři projektu

Renata Kopecká

" I špička jehly je životní prostor, společně na ní udržíme dobrý balanc."        Projekty pozemního stavitelství, Jeremenkova 88,  Praha 4  - Podolí                                                                                                                                              tel. 272 103 232, gsm: 723 700 733,  e-mail: renatakopecka@volny.cz           

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.