Rekonstrukce rodinného domu v Dýšině


Rekonstrukce rodinného domu v Dýšině

Ing. arch. Renata Kopecká

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

Cena realizace projektu

4 296

O projektu

 Architektonické a stavebně technické řešení stavby. Původní stav.  Budova RD jednoduchého půdorysného tvaru, postavena tradičním způsobem z keramického staviva (1. pp zdivo smíšené kamenné). Zdivo cihelné je vyzděno se vzduchovými tepelně izolačními dutinami. Strop nad 1.

pp je cihelný klenutý do ocel. nosníků. V 1. a 2. np předpokládané stropy dřevěné trámové.

  V 1. pp se nacházelo domovní vybavení - tj. kotelna, prádelna se sušárnou, místnost pro uskladnění potravin a komunikační prostor. V nadzemních podlažích je v každé úrovni situována jedna bytová jednotka. Nový stav.

Základní hmota domu včetně zastřešení zůstane zachována. Rodinný dům bude i nadále užíván pro celoroční bydlení 2 rodin. V 1. np zůstane zachována původní dispozice tj. kuchyně s obývacím pokojem s možností spaní, dětským pokojem, sociálním zařízením a sprchou.

Ve 2. np došlo k novému uspořádání dělících stěn při zachování původního stavebního programu. Nově je zde bytová jednotka – 3 obytné místnosti, kuchyně, koupelna, WC a komora. Dispoziční řešení je patrné z projektové dokumentace.  Z hlediska architektonického řešení dochází ke zjednodušení výrazu fasád odstraněním parapetních a římsových rizalitů.

Ve vertikálním směru je hmota členěna na tři části – sokl (1. pp), podlaží a střechu. Okna jsou navržena tradičního obdélníkového tvaru s vnitřním členěním. Barevnost fasád je v šedém tónu, doplněna tmavým břidlicovým obkladem soklu a vstupní zděné markýzy. Zdivo obvodového pláště je zatepleno užitím vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) f.

Rockwool z vláknitých desek s cílem dosažení zvýšených tepelně technických parametrů obvod. pláště objektu. Dozdívky (obvodový plášť, vnitřní stěny) jsou provedeny z děrovaných cihel Porotherm. Stávající kamenné zdivo soklu je doplněno novým břidlicovým obkladem v podobném designu. Nový strop nad vstupem do objektu je proveden z žel.

bet. prefabrikátů. V případě podlah je realizováno zateplení nové podlahy v sauně, posilovně a podhledu v 1. pp a podlahy soc. zařízení, koupelny, haly v 1.

np. Nové příčky ve 2. np jsou navrženy ze sádrokartonových desek Knauf s doplňujícími akustickými (tepelnými) izolacemi. Okna ve svislém obvod. plášti jsou navržena dřevěná z europrofilu s tepelně izolačním dvojsklem, mikroventilací.

Nově navržené venkovní zábradlí na terase ve 2. np a zábradlí vnitřního schodiště jsou zámečnické výrobky spovrchovou úpravou žárové zinkování. Klempířské výrobky jsou vpřípadě šikmé střechy užity původní - materiál titan – zinek, u terasy Fe Zn snátěrem (odstín stejný jako TZn).

Cena realizace projektu

15000 Kč/m2

Náklady na tento projekt se pohybovaly okolo cca 15000 Kč/m2, přičemž tato cena zahrnuje: nová koupelna, nové elektroinstalace, úpravy dispozic, podlahy podklady, podlahy povrchy, interiérové dveře, truhlářské práce, nábytek, světla, doplňky. Pokud se Vám tato realizace líbí, snadno odhadnete náklady u vaší nemovitosti vynásobením ceny a plochy. V případě zájmu si můžete objednat nezávaznou prohlídku.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.