Rodinný dům Černošice


Rodinný dům Černošice

3+1 architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

889

O projektu

místo Těsná, rostlá a stabilizovaná stavební struktura nad řekou v jižním cípu Černošic. Údolí, blízkost řeky a mostu, výhled na protější břeh, venkovská atmoféra. cíl Hledali jsme efektivní využití stávajícího půdorysu s minimem zásahů. Snažili jsme se využít původní prvky, povrchy a výplně s jejich historií, opotřebovaností a kouzlem. Původní dispozici přízemí jsme zrcadlově převrátili a umístili tak obytnou světnici s kuchyní směrem k zahradě. Zároveň jsme odtud vytvořili vstup do podkroví (původně neobývaná půda) novým jednoramenným schodištěm. Prostor pod schodištěm jsme využili jako spíž. V prostoru půdy jsou nově dvě ložnice a koupelna. Dvorek je stále ve stádiu proměny. Dům je odrazem naturelu, barevnosti a vrstevnatosti jeho obyvatel. place Tight, growing and stabilized building structure above the river in the southern tip of Černošice. The valley, the proximity of the river and the bridge, the view of the opposite bank, the rural atmosphere. target The original task was to transform the weekend house used by ancestors into comfortable, temporary living all year round. However, the attraction of the place is such that the builders (until then in the Prague flat) permanently anchored here after the construction works. We were looking for an efficient use of the existing floor plan with minimal intervention. We tried to use original elements, surfaces and fillings with their history, wear and tear. We originally mirrored the ground floor and placed a living room with a kitchen facing the garden. At the same time, we created an entrance to the attic (originally uninhabited) with a new staircase. We used the space below the staircase as a pantry. There are two bedrooms and a bathroom in the attic. The backyard is still at the stage of transformation. The house reflects the nature, color and stratification of its inhabitants.

Autoři projektu

3+1 architekti

Důležitý je pro nás celkový smysl návrhu a jeho technická a estetická kvalita v detailu i celku. Pracujeme s kontextem místa i v řádu nezávislé abstrakce.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.