Vesnický dům


Vesnický dům

Ing. arch. Jan Hora

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

763

O projektu

Řešený pozemek se nachází na kraji obce, kde už klasickou vesnickou strukturu ukončuje vila městského charakteru. Dům tedy stojí na hraně původního a nového urbanismu. Pozemek je úzký a svažitý. Logicky sem umisťujeme protáhlou hmotu, dle požadavku investorů jednopodlažní. Měřítkem domu a poměrem jeho délky k šířce se přibližujeme původním domům. Vracíme stavební čáru k ulici a dům situujeme co nejvíce na hranu pozemku se sousedem, jak nám to jen normy a vzájemné vztahy umožňují. Nejraději bychom stavěli na hranici parcely. Dům se postupně zapouští do terénu, aby zbytečně netrčel. Nechtěli jsme výrazně měnit přirozenou topografii pozemku. Dům se k ulici staví štítem s arkýřem s rozměrným oknem. Arkýř se jemně prolamuje skrze fasádu domu a povrch se najednou jeví měkčím. Je to nejvýraznější motiv celého domu, o kterém jsme vedli dlouhé debaty. Snažili jsme poskytnou maximální výhled, umožnit kontakt s ulicí a artikulovat současným způsobem reprezentativní štít vesnického domu. Odmítali jsme přistoupit na malá okna a snažili se vyhnout přehnanému romantismu. The estate is situated on the edge of a village, where the traditional rural structure has been replaced by villas of a more urban character. It seems as if the house formed an imaginary boundary between the old and the new urbanism. The plot is narrow and sloped. Our design came out in an elongated, single-storey shape. The scale of the house corresponds to the scale of a local traditional homestead. The building border has returned as near to the street and neighbours as regulations and neighbourly relationships permit. If it were only for us, the building would have been pushed right to the edge of the estate as it was usual hundreds of years before. A gable facade with a bay window forms the face of the house. The bay window gently breaks through the facade and the surface gradually seems to soften. This is one of the main features of the house. We strove to maximize the view and to form a relationship between the house and the street. At the same time, we wanted to articulate the representative gable wall of a country house in a contemporary language. We refused to settle for small windows and wished to avoid exaggerated romanticism.

Autoři projektu

Ing. arch. Jan Hora

Jsme architekti. Zajímá nás prostor, který obýváme. Hlavním tématem je pro nás maloměsto a jeho kontext. 

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.