Česká asociace pojišťoven


Česká asociace pojišťoven

CAPEXUS

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

3 863

O projektu

Vlídného a útulného interiéru dosáhla architektka pomocí podzimních teplých tónů béžové, hnědé, bílé a hořčičné, atypického dřevodekoru a zajímavě rozmístěné zeleně. Celý projekt se nese v duchu čistoty a luxusu odrážejícím se v použitých materiálech i vybavení (například od společnosti Vitra). Jedním z klientových požadavků bylo vytvořit velký coworking s kuchyňkou, který slouží jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Dominantou je velké pódium vhodné k posezení či přednášení, které doplňují místa pro schůzky. Jednotlivé prvky jsou opticky odděleny pomocí linií koberců, světel, stropu a vzdušně řešených dělicích příček z napnutých lan. Tento přírodní materiál splňoval požadavek oddělení prostor bez nutnosti pevné výstavby.

„Při návrhu jsme vycházeli z tvaru samotné budovy, který se odráží například i v designu kobercových ploch či osvětlení. Nejde o přímé rovné tvary, ale zaoblené křivky,“ říká architektka Tereza Bradová. Soukromí mohou zaměstnanci i klienti nalézt v menších designových meeting pointech, kde jim k účelům rychlé schůzky poslouží vyhovující posezení a designové osvětlení. V prostoru jsou opět k zútulnění použity zelené obrazy a textilní tapety v béžovém odstínu. Světlá kuchyňka zpestřená žlutou barvou je od coworkingové části opticky oddělena odlišnou podlahovou krytinou a zmíněnou lanovou dělící příčkou.

Prostor ozvláštňuje strukturovaný podhled z dřevodekoru, který ve stejné linii doplňuje LED osvětlení. Dostatek míst k sezení zajišťuje atypická pohovka oblého tvaru a barového posezení, které je navíc osvětleno designovými svítidly. Kromě coworkingových prostor lze k poradám o více lidech využít zasedací místnosti, které dle konceptu ladí v podzimních barvách. Velkými okny proniká do prostoru dostatečné množství přirozeného světla a v případě potřeby intenzivnějšího osvětlení jsou na stropě umístěny LED svítidla. Interiér je vzdušný díky skleněné příčce s polepy.

English: The welcoming and cosy interior was achieved thanks to the architect's choice of warm autumn tones – beige, brown, white and mustard – as well as the atypical woods and interestingly placed greenery. A spirit of purity and luxury pervades the entire project, reflected in the materials and equipment used (for example from Vitra). One of the client's requirements was to create a large coworking area with a kitchen that clients as well as employees can use. The dominant feature is a large podium suitable for sitting or lecturing, which complements the meeting places. Individual elements are optically separated using carpet lines, lights, ceilings and aerial partitions hanging from tensioned ropes.

This natural material fulfilled the requirement of delineating the space without the need for a solid construction. "We based the design on the shape of the building itself, which, for example, is also reflected in the design of the carpet surfaces and lighting. There are no straight lines, just lots of curves," says architect Tereza Bradová. Employees and clients can find privacy in the smaller design meeting points, where the seating and design lighting are appropriate for quick meetings. The spaces are comfortable again thanks to the use of green images and beige textile wallpaper.

by a different floor covering and the abovementioned hanging partitions. The room is characterized by the structured woodworking in the ceiling, complemented in the same line by LED lighting. An atypical curving sofa provides plenty of room to sit, as does the seating area at the bar, which is also lit by designer lights. In addition to the coworking space, for meetings with more people conference rooms can be used, which match the concept with their autumn colours. The large windows allow in plenty of natural light, and LED lights are installed in the ceiling in case more intense illumination is needed.The interior is airy thanks to the glass partitions with stickers.

Autoři projektu

CAPEXUS

CAPEXUS je předním hráčem na trhu komerčních interiérů ve střední Evropě. Pro klienty využívající kancelářské a obchodní prostory zajišťuje komplexní design & build služby sledující poslední trendy na poli architektury, technologií budov, prostorového uspořádání, change managementu a interiérového vybavení.

 

Více než 100 profesionálů, kteří se specializují na architekturu, design, workplace consultancy, stavební realizace, technologie budov a dodávku interiérů na klíč, vytvořilo během 10 let na trhu nové pracovní prostředí pro více než 400 firem od velkých korporací po mladé dynamické startupy. Ročně CAPEXUS realizuje více než 130 000 m2 prostor.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.