rodinný dům Bílá Hora


rodinný dům Bílá Hora

Lennox architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

6 078

O projektu

Na základě programových požadavků jsme stavbu rozdělili do dvou hmot, které využívají rozdílné nivelity ulice vůči zahradě (více jak 2m). Patrová hmota domu, která tvarem a výškou říms kopíruje původní objekt a horizontální hmota přístavby navazující na sousední stavbu garáže. Patrová část obsahuje samotné bydlení manželů se všemi nutnými servisními provozy. Jednopatrová přístavba sdružuje pod jednou střechou vstupy, parkovací stání a "vejminek". Skladba funkcí a prostor se v obou hmotách odvíjí naprosto logicky. A to jak ve vertikálním směru tak horizontálně do hloubky dispozice.

Dům je řešen jako jeden spojitý otevřený prostor s rozdílnými výškami, s různou mírou uzavřenosti a intimity jednotlivých funkcí. Úplně odděleny jsou pouze servisní prostory a ložnicová část. Z úrovně ulice vstoupíme do zádveří a vstupní haly se schodištěm. Hala je propojena s obytným podlažím otvírajícím se do zahrady přes terasu s pergolou. Ze vstupní haly jsou přístupné nezbytné servisní provozy.

Vícepatrové obytné podlaží je srdcem domu, na které v horizontálním směru navazuje jídelna s kuchyní, ve vertikálním je lemováno ochozem s knihovnou. ze kterého je přístupná oddělená ložnicová část se šatnou. Nad blokem ložnicové části a nad ochozem knihovny pod střechou jsou dvě pracovny spolu s malým koutem na přespání. Do hmoty střechy jsou ze všech stran "zaseknuty" osvětlovací zářezy a naopak z její hmoty expanduje objem koupelny. Horizontální přístavba je poměrně utilitární stavbou.

Směrem do ulice jsou dvě krytá parkovací stání, za kterými se nachází samostatná obytná část garsoniéry s vazbou na zahradu. Obě obytné části lze v interiéru propojit na úrovni vstupní haly.

Autoři projektu

Lennox architekti

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.