Náměstí Brumlovka


Náměstí Brumlovka

Aulík Fišer architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

355

O projektu

Prostor před domem občanské vybavenosti Brumlovka (plavecký bazén, sport, welness, pošta, služby a obchody) čekal na svoji příležitost stát se náměstím řadu let a byl po tu dobu využíván jako veřejný parking. Prostorová pozice v těžišti BB centra u třídy Vyskočilova je pro menší náměstí přímo předurčena, konverze na náměstí byla ale možná až po dosažení dostatečné kapacity veřejných parkovacích míst v podzemí administrativních budov a také v souvislosti se sílícím zájmem developera o veřejný prostor od určité fáze dokončení areálu ( v předchozích letech byly v území dokončeny dva parky ). Součástí vytvářeného náměstí s potřebnou intenzitou městských funkcí je i zásah do parteru tří budov které ho prostorově vymezují, jsou zde otevřeny nové obchody a restaurace orientované přímo do prostoru náměstí je prolomen nový vstup v šikmé fasádě Nové Brumlovky. Úpravy městského parteru přecházejí i do navazujících pěších ulic vycházejících z náměstí směrem do severní částí areálu. V tomto širším rozsahu území je instalováno nové jednotné vybavení městským mobiliářem, osvětlením a stínícími systémy předzahrádek. Náměstí má v dlažbě integrované trysky vodního prvku i napojovacích technických bodů pro různé varianty využití náměstí od koncertů po farmářské trhy. Důležitou součástí celého prostoru je vysazení osmi mohutných vzrostlých platanů schopných plnit důležitou roli skutečně velkých stromů okamžitě. The area in front of the Brumlovka public amenity building (swimming pool, sports centre, wellness, post office, services and shops) had waited for its chance to become a square for many years and had been used as public parking the whole time. The position of this area in the centre of the BB Centrum next to Vyskočilova (street) is predestined for a small square. However, the conversion into a square was possible only after the sufficient capacity of public parking was reached in the underground of office buildings, and in context of the developer’s increasing interest in the public space he had since a particular phase of completion of the compound (there were two public parks completed here in the past years). The establishing of a square providing the necessary intensity of public functions also means that the ground floor of three office buildings spatially defining it had to be modified accordingly. New shops and restaurants facing the square were built here, a new entrance was cut through the inclining façade of the Nová Brumlovka bldg. These modifications of the urban streetscape also reach to nearby pedestrian streets leading from the square towards the northern part of the compound. This larger area is equipped with new street furniture, lights, and shading systems to front gardens. The square features jets of the water feature and connecting technical points integrated into the paving for different alternatives of use of the square from concerts to farmers’ market. An essential part of the entire area is eight large plane trees able to play the prominent role of huge trees immediately.

Autoři projektu

Aulík Fišer architekti

Aulík Fišer architekti, s.r.o. je architektonická kancelář dlouhodobě se zabývající urbanismem a projektováním administrativních a rezidenčních budov. Většina realizovaných administrativních budov je soustředěna v pražském BB Centru. V areálu BB Centra jsou architekti AFA i autory objektů občanské vybavenosti – Sportovního centra Brumlovka a Společenského centra. Významnější realizací v kategorii administrativních staveb je také administrativní objekt Na Vítězné pláni dotvářející pražský horizont vyšehradské terasy. AFA navrhovala několik obytných souborů v regionech České republiky, největším realizovaným rezidenčním konceptem jsou Terasy Červený vrch v Praze 6. Architekti kanceláře se cíleně věnují i navrhování zcela malých konceptů – rodinných domů, interiérů a výstav. Oba majitelé kanceláře působí na architektonických vysokých školách jako pedagogové a jsou aktivní také v oborové profesní a kulturní sféře.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.