Škoda Icerink


Škoda Icerink

VRTIŠKA • ŽÁK

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

4 158

O projektu

Naším úkolem bylo zkultivovat pomocí fasády navržené objekty a docílit tak jasného vizuálního jazyka a funkce. Vznikla tak atypická fasáda, navržená pro konkrétní místo a užití, která zároveň odstiňuje vrchní patro teras objektu a fyzicky stíní interiér od přímého slunečního svitu. Objekt je totiž orientován na J stranu. --- Our task was to cultivate objects by the facade to achieve a clear visual language and function. An atypical facade has been created, designed for a particular place and use, which also captures the upper floor of the building's terraces and physically shields the interior from direct sunlight. Due to the object south side orientation.

Autoři projektu

VRTIŠKA • ŽÁK

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.