VRTIŠKA • ŽÁK

ŠKODA Icerink

O projektu

Stávající návrh byl zastropený a s minimem volného místa v prostorách recepce a lobby. Chtěli jsme podtrhnout vertikalitu prostoru, jakožto chrámu ledního sportu. V interiéru bylo klíčové nově rozvrhnout vstupní lobby a více jej otevřít. Dále najít dostatečně trvanlivé a ekonomicky efektivní řešení všech prvků a povrchů, aby nedocházelo k degradaci hrubým zacházením, zároveň aby prostory stále působily dojmem sportoviště. Klíčové jsou barevné aplikace, které slouží jako orientační prvek v prostoru a zároveň zjemňují jeho surový charakter. Důraz byl kladen také na ekonomiku provozu a realizace. Namátkou můžeme zmínit třeba řešení sdružených sociálních zařízení a to vždy pro dvě šatny, mezi kterými se nachází sprchy a toalety.
---
The current proposal was sprawled and with a minimum of free space in the reception and lobby areas. We wanted to highlight the verticality of space as a temple of ice sport. In the interior, it was crucial to plan the lobby and open it more. Furthermore, find a sufficiently durable and economically efficient solution for all elements and surfaces to avoid degradation by rough handling, while still giving space to the impression of sports grounds. Colorful applications are key, serving as a landmark in space, while at the same time refining its crude character. Emphasis was placed also on the economy of operation and realization. We can mention, for example, a combination of social facilities, and for two wardrobes, including showers and toilets.

Autoři projektu

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

Telefon: +420 778 488 084

Email: kancelar@czechdecoteam.cz

Telefon: +420 778 488 084

Email: kancelar@czechdecoteam.cz