NÁJEMNÍ KOMPLEX LUKA


NÁJEMNÍ KOMPLEX LUKA

CAMA Architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

5 222

O projektu

Hmotu stavby s 15 nadzemními a dvěma podzemními podlažími tvoří tvarově jednoduchá ortogonální podnož navazující na objekt Luka 1 a část bytových pater. Horní patra novostavby na podnož dynamicky reagují a přes soustavu teras gradují v diagonální štíhlé formě. Jsou uskočená a celou siluetu zjemňují, celistvost a dynamiku dávají budově linie balkonů. Výchozím principem bylo vybudování polyfunkční budovy s nízkoenergetickým standardem. Rezidenční komplex byl realizován v energetickém standardu A. Bydlení doplňují komerční a administrativní plochy, wellness a fitness.

Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, dále také systémy domácí automatizace. Objekt byl přistaven k obchodnímu centru, s nímž tvoří jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je jeho propojení se stanicí metra suchou nohou. V parteru navazuje na park, garáže mají perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací.

Po dokončení jde jistě o ojedinělý bytový areál s komplexními doplňkovými službami. Building mass with 15 above ground and two underground floor levels is formed by orthogonal base, simple in its shape, linked with Luka 1 building and part of apartment floors. Upper floors of the new building react dynamically to the base and through set of terraces escalate to a diagonal slender form. They are recessed thus fining down the whole silhouette, while line of balconies provides integrity and dynamics. Initial principle was to build a multifunctional building with highly energetic standard.

Residential complex was built in energetic standard A. Housing is completed with retail and office areas, wellness and fitness. Apartments are not directly for sale only for rent. They are fitted with air and hot water recuperation as well as with household automation systems. Building was added to the shopping centre thus creating one shopping gallery.

Project specifics is its dry-shod connection with metro station. It is connected to the part of the ground floor, parking area has perforated climbing vegetation-clad envelope. Once finished it is definitely a unique housing complex with all supplementary services.

Autoři projektu

CAMA Architekti

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.