Rodinný dům Neveklov


Rodinný dům Neveklov

ATELIER KUNC architects, s.r.o.

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

887

O projektu

Architektonická studie – umístění na pozemku, 3D vizualizace exteriéru a interiéru, zákres do fotografie; DSP – dokumentace pro stavební povolení, kompletní inženýring, získání stavebního povolení; DPI – prováděcí projekt interiéru; DPS – prováděcí projekt stavby k realizaci, obsahující rozpočet; Výběr stavební firmy, koordinace subdodávek; Autorský dozor při výstavbě. ///// Architectural design – object location on the plot, 3D visualizations; DSP – Documentation for building permit, complete engineering, obtaining building permit; DPI – Interior design documentation; DPS – Construction documentation, including budget; Selection of a construction company, coordination of subcontracting; Author's supervision during construction.

Autoři projektu

ATELIER KUNC architects, s.r.o.

Před lety se architekt Michal Kunc vyučil truhlářem. Pracoval se dřevem, cestoval, díval se po světě a snil o architektuře, která může lidem měnit život. Po studiu v ateliéru u Evy Jiřičné začal navrhovat rodinné domy. Každý jedinečný, jako jsou jeho obyvatelé. Dnes je to hodně domů. Desítky osobních příběhů, emocí, očekávání… Radosti a štěstí. Tady začíná cesta k ucelené koncepci domu, které Michal říká „dům, který je Domovem“. „Domov není nutně místo; domov je taky myšlení a paměť a zlost a radost a láska a hněv, vůbec všechno, co v nás je. Tam jsme chyceni, ať jsme, kde jsme.“

MgA. Michal Kunc

Vedoucí architekt, zakladatel a majitel Atelieru Kunc Architects.

Michal Matějíček

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.