Terasa LIBEŇ

O projektu

Návrh - řešení, projekt -  Maur architekti Ing. arch. Dušan Urbanczyk, Pod kapličkou 872, 250 91 Zeleneč, tel. : +420 777 116 669, email. : urbanczyk@maurarchitekti. cz Návrh výsadeb - MgA.Věra Dudková.

Cena realizace projektu

Kč/m2

Náklady na tento projekt se pohybovaly okolo cca Kč/m2, přičemž tato cena zahrnuje: truhlářské práce, světla, doplňky. Pokud se Vám tato realizace líbí, snadno odhadnete náklady u vaší nemovitosti vynásobením ceny a plochy. V případě zájmu si můžete objednat nezávaznou prohlídku.

Autoři projektu

Věra Dudková

Se zabývá projektováním, realizací zahrad, následnou údržbou námi založených zahrad.
Celkovou rekonstrukcí starých a zanedbaných zahrad, doladěním zahrad stávajících.
Ve spolupráci s architekty, navrhujeme celkovou koncepci pobytových teras.
Po vypracování projektové dokumentace, realizujeme celý projekt, včetně osázení teras.

 

Zpracování zakázky:

První konzultace probíhá v místě zahrady, terasy. Zpracujeme požadavky zákazníka a vše nafotíme. Náš tým vypracuje cenovou nabídku na vytvoření projektu. Cenovou nabídku posíláme ke schválení klientovi, po schválení začíná samotná práce na projektu/návrhu.
V případě návrhu/koncepce - terasy, je prvotní posouzení možnosti staticého zatížení terasy.
Dle výsledků posudku se odvíjí možnosti osázení a celé projektové koncepce terasy.

 

V ceně projektu jsou obsaženy:

Tři návštěvy/konzultace u klienta, posouzení stavu, nafocení, pro další zpracování. U některých projektů případně není nevyhnutelně nutný např. strukturální plán či vizualizace, někdy postačí pouze studie. Proto vždy záleží na domluvě s klientem. Výsledná cena za projekt/návrh zahrady se odvíjí od velikosti jednotlivých prvků, v případě potřeby je možné jednotlivé části projektu vypustit.

 

Realizace:

Zahrady:
Následně pokračujeme realizací dle schváleného návrhu řešení zahrady a cenové nabídky vycházející z tohoto návrhu. Prvním krokem jsou terénní úpravy a umístění větších zahradních prvků, případné odstranění nevhodných či odumřelých dřevin a ošetření stávajících, následně pokračujeme samotnou výsadbou dle cenové nabídky vycházející z předchozího návrhu řešení zahrady.
Terasy:
Realizace začíná zadáním výroby odlehčených sklolaminátových nádob, dle projektové dokumentace. Následuje umístění nádob na terasu, osázení, dle projektové dokumentace, včetně trhulářských prací, závlahy, osvětlení...

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.