Kanceláře společnosti Red Bull


Kanceláře společnosti Red Bull

ATELIER KUNC architects, s.r.o.

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

3 697

O projektu

ČJ: Funky Red Bull má svoji osobitou kulturu, vytváří celý životní styl pro širokou vrstvu podobně sportovně a pozitivně naladěných lidí, ke kterým patříme samozřejmě i my! Máme tento sportovní lifestyle rádi, a tak bylo logické použít artefakty a design, které k tomu patří. Stejně tak uvažují i naši kolegové v RB, hledali jsme společně ty správné „kousky“ k vyladění kreativní funky atmosféry a pohody. Vytvořili jsme společně kreativní HUB naboostovaný od sklepa po střechu energií a nápady. Industrial Red Bull sídlí v původní funkcionalistické vile na Babě a zabírá každý čtvereční centimetr interiéru. Potřebovali jsme proto všechen prostor. A tak jsme bourali.

Až na kost, až na beton, na cihlu. Hledali jsme prostor. Z tohoto hledání se přirozeně vyvinul design koncept industriálního interiéru. Ukázat to původní, kvalitní, odhalit konstrukci, přiznat raw povrchy a ve spojení s moderním designem interiéru vytvořit silný design mix. Friendly Navrhovali jsme interiér pro všechny generace a samozřejmě nejvíc pro tu nejmladší, milleniálovou.

Takže je to hodně o pohodě při práci, o sdílení u kávy a samozřejmě u plechovky RB energy drinku. Je to o obrovské komunitě lidí, kteří sdílejí podobnou vášeň a životní styl, kteří ji vytvářejí. Je to o přátelství. AJ: Funky Red Bull has its own distinctive culture, it creates the whole lifestyle for a wide range of sport and positive people, to whom of course we belong! We love this sport lifestyle, so it was logical to use the artifacts and design that belong to it. Our colleagues in RB think the same way, we were looking for the right "pieces" together to fine-tune the creative funky atmosphere and well-being.

Together we created a creative HUB boosted from the basement to the roof of energy and ideas. Industrial Red Bull is housed in the original functionalist villa and occupies every square inch of the interior. We therefore needed all the space and walls had to be removed. Except for the bone, for the concrete, for the brick. We were looking for space.

From this search, the design concept of industrial interior naturally evolved. Show it original, high quality, reveal the construction, admit raw surfaces and in conjunction with modern interior design create a strong design mix. Friendly We designed the interior for all generations and of course the most for the youngest, the millennial. So, it is a lot about cool at work, about sharing over a coffee and of course with a can of RB energy drink. It is about a huge community of people who share a similar passion and lifestyle that creates it.It is about friendship.

Autoři projektu

ATELIER KUNC architects, s.r.o.

MgA. Michal Kunc

Vedoucí architekt, zakladatel a majitel Atelieru Kunc Architects.

Michal Matějíček

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.