Kontejnery Re-Born


Kontejnery Re-Born

Mgr.A. Jan Nedvěd

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

7 634

O projektu

Stavba je situována v rámci rozsáhlého komplexu zemědělských pozemků a rybníků bývalého hospodářského dvora a zámku na východní straně intravilánu obce, od kterého je oddělena částečně dochovaným zámeckým parkem, s převážně východní orientací do údolí a natočením směrem k vrchu Blaník v dálkovém pohledu. Dva bloky / objekty, umístěné v místě bývalého vepřína, jsou vytvořené spojením vždy trojice námořních přepravních kontejnerů. Severní objekt (společenský) má z exteriéru přiznaný povrch přepravních kontejnerů ze kterých je sestaven, doplněný vyřezanými otvory oken a francouzských dveří. Jižní objekt (obytný) je z exteriéru upraven nástřikem z PUR pěny s vyřezanými otvory oken, francouzských a vstupních dveří. Fasády přecházejí bez výraznější atiky do plochy střechy která je proražena kruhovými vypouklými světlíky prosvětlujícími prostory v hloubce dispozice objektů. Oba objekty jsou spojeny dřevěnou pobytovou terasou, která je ve své západní části mezi objekty částečně zastřešena stříškou z trapézového plochu vyříznutého ze stěn použitých kontejnerů.

Autoři projektu

Mgr.A. Jan Nedvěd

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.